Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructii suplimentare pentru actiunea Canalizare menajera si statie de epurare in satele Lunca si Nemtisor, comuna Vanatori Neamt, judetul Neamt


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
519.277 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIATIA SC DARCONS SRL SI SC FINDESIGN SRL, prin lider asociatie SC DARCONS SRL
Anunt de atribuire numarul 135679/16.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA VINATORI NEAMT (CONSILIUL LOCAL VINATORI NEANT)
Adresa postala: COMUNA VINATORI NEAMT, STR. STEFAN CEL MARE NR. 174, Localitatea: Vanatori-Neamt, Cod postal: 617500, Romania, Punct(e) de contact: MARIA PETRARIU, Tel. +40 233251001, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 233251001, Adresa internet (URL): www.vinatorineamt.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari deconstructii suplimentare pentru actiunea Canalizare menajera si statie de epurare in satele Lunca si Nemtisor, comuna Vanatori Neamt, judetul Neamt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: COMUNA VINATORI-NEAMT
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari suplimentare (diverse si neprevazute) la obiectivul de investitii ?CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN SATELE LUNCA SI NEMTISOR, COMUNA VANATORI NEAMT, JUDETUL NEAMT?, din cadrul Contractului de lucrari nr. 1424/336 din 19.05.2011proiect finantat in baza Contractului de finantare: C 322010912900088 / 18.06.2010
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45252100-9 - Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
519, 276.55RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
Referinte cu privire la procedura initiala: 287368
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1/15.02.2013 Denumirea: Executie Lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 12.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA SC DARCONS SRL SI SC FINDESIGN SRL, prin lider asociatie SC DARCONS SRL
Adresa postala: comuna Cordun, strada Vasile Alecsandri, jud. Neamt, Localitatea: Cordun, Cod postal: 617135, Romania, Tel. +40233 748310, Email: [email protected], Fax: +40233748312
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 519300.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 519276.55 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin fonduri comunitare, din bugetul de stat si din bugetul local. PROGRAMUL FEADR
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.04.2013 13:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer