Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reparatii in vederea ridicarii restrictiilor de viteza ? 3 loturi Sucursala CREIR CF Galati


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
306.096 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Damiena SRL Moara Suceava in asociere cu SC APRODEX SRL Pascani (lider asociere SC Damiena SRL Moara Suceava)
Anunt de atribuire numarul 146559/01.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141379
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Domneasca, nr. 51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Anisoara Lipan, Tel. +40 236340760, Email: [email protected], Fax: +40 236340760, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari dereparatii in vederea ridicarii restrictiilor de viteza ? 3 loturi Sucursala CREIR CF Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Lot1: Pod km.240+823, linia500 intre st Pufesti-Adjud; Lot2: Pod km.226+625, linia 602 intre st G-ral Eremia Grigorescu-Cosmesti; Lot 3: Pod km.109+133, linia 504 intre st Ghimes-Lunca de Mijloc
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Se vor executa lucrari de reparatii in vederea ridicarii restrictiilor de viteza, respectiv inlocuirea traverselor speciale de lemn pe poduri metalice nebalastate, precum si lucrari de inlocuire a traverselor de pe terasament, la ambele capete ale podurilor, conform antemasuratori din termenii de referinta pentru loturile 1 si 2 ;
- Lucrari de reparatie periodica pod (consolidare banchete cuzineti, reasezare pe reazemetabliere metalice, inlocuire traverse de lemn normale si speciale, protectie instalatii TTR, conform antemasuratori din caietul de sarcini pentru lotul 3
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
45221100-3-Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
306, 096.23RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
712/1/ 629 /2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 482 Denumirea: Lucrari de reparatii in vederea ridicarii restrictiilor de viteza - 3 loturi
V.1) Data atribuirii contractului 31.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Damiena SRL Moara Suceava in asociere cu SC APRODEX SRL Pascani (lider asociere SC Damiena SRL Moara Suceava)
Adresa postala: Localitatea Moara Nica, nr. 479, Comuna Moara, jud. Suceava, Localitatea: Moara Nica, Cod postal: 727377, Romania, Tel. +40 230536247, Fax: +40 230536247
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 306174.02 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 306096.23 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura pentru atribuirea contractului de lucrari pentru Lotul 3: ?Reparatii pod km. 109 + 133, linia 504 Adjud-Siculeni intre statiile Ghimes - Lunca de Mijloc? (Cod CPV: 45234100 -7 - Lucrari de constructii de cai ferate, 45221100-3- Lucrari de constructii pentru poduri) a fost anulata in conformitate cu prevederile art. 209 alin (1) lit a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, deoarece a fost depusa o oferta inacceptabila.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Galati
Adresa postala: Str. Brailei, nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800319, Romania, Tel. +40 236460331, Fax: +40 236460333
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Galati
Adresa postala: str. Domneasca, nr.51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel. +40 0236461236, Fax: +40 0236461236
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.11.2013 12:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer