Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de amenajare centru de zi pentru persoane varstnice Videle


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
566.838 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. AMG CONSROM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 49730/13.11.2008
Informatii anunt de participare asociat 47752
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA ORASULUI VIDELE
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR. 2, Localitatea: Videle, Cod postal: 145300, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA IVASCU, Tel.0247453017, Email: [email protected], Fax: 0247453015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de amenajare centru de zi pentru persoane varstnice Videle
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Videle, str. Crinului, nr.23
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor executa urmatoarele lucrari: reabilitare cladire existenta, realizare instalatii sanitare, electrice si termice interioare, montare centrala termica si cos de fum, forare put si echipare sursa de apa, realizare retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare, bazin vidanjabil, platforma de gunoi, alei pietonale in incinta, imprejmuire
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45215213-3 - Lucrari de constructii de centre de ingrijire (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
566, 838RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8148 Denumirea: Lucrari de amenajare centru de zi pentru persoane varstnice Videle
V.1) Data atribuirii contractului 6/23/2008
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. AMG CONSROM S.R.L.
Adresa postala: Bdul Unirii, nr. 45, bloc E3, scara 4, ap. 114, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030835, Romania, Tel.0374001545, Email: [email protected], Fax: 0318165806
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 566838.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Sos. Oltenitei, nr. 107-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel.0213321175, Fax: 0213321240
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Republicii, nr.2, jud. Teleorman, Localitatea: Videle, Cod postal: 145300, Romania, Tel.0247453017, Email: [email protected], Fax: 0247453015
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2008 16:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer