Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de amenajare spatii clasificate, extindere si up-grade instalatii HVAC la unitate productie vaccin gripal (Amenajare, Up-grade HVAC pentru SAS-uri si presiune negativa-arie Seed, constructie doua SAS-uri personal cu up-grade de HVAC ? substanta a


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
559.090 RON

Castigatorul Licitatiei: EDAS-EXIM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 136104/07.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino"
Adresa postala: Splaiul Independentei 103, Sector 5 Bucuresti, 050096, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050096, Romania, Punct(e) de contact: Mariana Petre, Tel. +40 213069176, Email: [email protected], Fax: +40 3069231, Adresa internet (URL): www.cantacuzino.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
cercetare - dezvoltare
Activitate (activitati)
Altele: cercetare - dezvoltare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de amenajare spatii clasificate, extindere si up-grade instalatii HVACla unitate productie vaccin gripal (Amenajare, Up-grade HVAC pentru SAS-uri si presiune negativa-arie Seed, constructie doua SAS-uri personal cu up-grade de HVAC ? substanta active si furnizare si montare numaratoare de particule-2 buc in zona de substanta activa?).
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: INCDMI Cantacuzino
Splaiul Independentei 103, Sector 5 Bucuresti, 050096
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de amenajare spatii clasificate, extindere si up-grade instalatii HVACla unitate productie vaccin gripal (Amenajare, Up-grade HVAC pentru SAS-uri si presiune negativa-arie Seed, constructie doua SAS-uri personal cu up-grade de HVAC ? substanta active si furnizare si montare numaratoare de particule-2 buc in zona de substanta activa?).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214631-2 - Lucrari de instalare de camere curate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
559, 089.61RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 739 Denumirea: Lucrari de amenajare spatii clasificate, extindere si up-grade instalatii HVACla unitate productie
V.1) Data atribuirii contractului 29.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EDAS-EXIM S.R.L.
Adresa postala: STR.BANAT NR.23 SECT.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010933, Romania, Tel. +40 213130506, Email: [email protected], Fax: +40 213111503, Adresa internet (URL): www.edas.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 582927.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 559089.61 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia 6 Comerciala a Tribunalului Bucuresti
Adresa postala: Bl Unirii nr.37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 213132815, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic - INCDMI Cantacuzino
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.103 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050096, Romania, Tel. +40 213069192, Email: [email protected], Fax: +40 213069320
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.05.2013 14:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer