Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - lucrari de "consolidare, refunctionalizare, restaurare pav.3 din cadrul CSS "Sf. Ecaterina"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.230.851 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Sfera Expert Construct SRL
Anunt de atribuire numarul 15695/02.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 42765
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1
Adresa postala: B-dul Maresal Averescu, nr. 17, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 71314, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Briciu, Tel.021/223.15.12;0744798590, Email: [email protected], Fax: 021/223.15.12, Adresa internet (URL): www.dgaspc-sectorul1.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
lucrari de "consolidare, refunctionalizare, restaurare pav.3 din cadrul CSS "Sf. Ecaterina"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: pav.3 din cadrul CSS "Sf. Ecaterina"
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de "consolidare, refunctionalizare, restaurare pav.3 din cadrul CSS "Sf. Ecaterina"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212350-4 - Cladiri de interes istoric sau arhitectural deosebit (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 230, 850.87RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 33752 Denumirea: lucrari consolidare, refunctionalizare, restaurare Pavilion 3 CSS Sf. Ecaterina
V.1) Data atribuirii contractului 7/30/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Sfera Expert Construct SRL
Adresa postala: str. Lucretiu Patrascanu, nr. 7, bl. G2, et. 1, ap. 30, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030501, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1230850.87 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica, Contencios si Resurse Umane
Adresa postala: B-dul maresal Averescu, nr. 17, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 71314, Romania, Tel.2224340, Email: [email protected], Fax: 2224340
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2008 15:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer