Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - lucrari de consolidare, restaurare si refunctionalizare pavilion 6 CSS Sf. Ecaterina


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
218.853 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Sfera Expert Construct SRL
Anunt de atribuire numarul 100175/19.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1
Adresa postala:  B-dul Maresal Averescu, nr. 17, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  71314, Romania, Punct(e) de contact:  Mihaela Briciu, Tel. 021/223.15.12;0744798590, Email:  [email protected], Fax:  021/223.15.12, Adresa internet (URL):  www.dgaspc-sectorul1.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
lucrari de consolidare, restaurare si refunctionalizare pavilion 6 CSS Sf. Ecaterina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: CSS Sf. Ecaterina, B-dul Maresal Averescu, nr. 17, sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de consolidare, restaurare si refunctionalizare pavilion 6 CSS Sf. Ecaterina
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212314-0 - Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
218, 852.96RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
propunere financiara
70%
Descriere:
2.
propunere tehnica
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 49635 Denumirea: lucrari consolidare, restaurare, refunctionalizare pavilion 6
V.1) Data atribuirii contractului 12/17/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Sfera Expert Construct SRL
Adresa postala:  str. Lucretiu Patrascanu, nr. 7, bl. G2, et.1, ap. 50, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030501, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 218852.96 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
act aditional incheiat in temeiul dispozitiilor art. 122, lit.i din OUG nr. 34/2006anunt de participare: 91998/07.12.2009anunt de atribuire: 83415/13.05.2010
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050081, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050081, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridic, Contencios si Resurse Umane
Adresa postala:  B-dul Maresal Averescu, nr. 17, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  71314, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.01.2011 16:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer