Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructie a Centrului de Afaceri Pitesti, in cadrul proiectului ?Infiintare Centru de afaceri in Municipiul Pitesti, judet Arges"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
54.183.168 RON

Castigatorul Licitatiei: SC KRANZ EUROCENTER SRL
Anunt de atribuire numarul 138113/22.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 134032
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC FAST FINANCE FINDER SRL
Adresa postala: Mun. Pitesti, Str. George Cosbuc, nr. 33, camera 1, Jud. Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110103, Romania, Punct(e) de contact: CAMELIA IONITA, Tel. +40 248281550 / +40 752222083, In atentia: CAMELIA IONITA, Email: [email protected], Fax: +40 248280167, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital privat, beneficiar de cofinantare din instrumente structurale
Activitate (activitati)
Altele: activitati comerciale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de constructie a Centrului de Afaceri Pitesti, in cadrul proiectului ?Infiintare Centru de afaceri in Municipiul Pitesti, judet Arges"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bld. I.C.Bratianu, nr. 48-52, Pitesti, Jud. Arges, Romania
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructie la cheie a Centrului de Afaceri Pitesti (cladire de birouri cu spatii anexa multifunctionale), constand in: amenajarea terenului, racord la utilitati, constructie trei corpuri de cladire (3S+P+10E, 3S+P+3E, 3S+P+1E), dotarea cu echipamente tehnologice si mobilier.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
54, 183, 168RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S156-260416din16.08.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 27 Denumirea: Contract de antrepriza generala
V.1) Data atribuirii contractului 18.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC KRANZ EUROCENTER SRL
Adresa postala: Str. Craiovei, nr. 92, Bl. V1, Etaj D1, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110269, Romania, Tel. 040248250135, Email: [email protected], Fax: 040248250126, Adresa internet (URL): www.kranz.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 54635510.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 54183168.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si localDomeniul major de interventie 4.1 - Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala Proiect ?Infiintare Centru de afaceri in Municipiul Pitesti, judet Arges"
VI.2) Alte informatii
1.Achizitorul organiz o vizita comuna in a 15 zi calendaristica de la data publicarii anuntului in SEAP. Operatorii vor inainta Achizitorului o scrisoare de intentie, cu cel putin 2 zile inainte de data stabilita ptrvizita comuna. Ofertantii care din motive obiective nu pot participa la vizita comuna, vor organiza pe cont propriu vizita in teren. Vizitarea amplasamentului nu este obligatorie. In cazul in care operatorul nu face vizita in teren, acesta isi asuma riscul de a elabora oferta fara a vizita locatia potrivit art.36(2)din HG 925/2006. 2.In situatia in care nr de candidati care indeplinesc conditiile de calificare este mai mare de 8, asa cum este el precizat in FDA a achizitiei, la pct.IV.1.2), selectia candidatilor se va realiza in functie de nr de contr. similare prezptr a proba indeplinirea cerintelor prevaz la pct.III.2.3.a) si ptr care sunt furnizate toate inf. solicitate, respectiv candidatul care prezinta un nr mai redus de contr similare va fi clasat inaintea candidatului care a prezentat un nr mai mare de contr similare. In situatia in care mai multi candidati prez acelasi nr de contracte similare, departajarea intre acestia se va realiza in functie de valoarea cumulata a contr similare (sau partilor de contract) indeplinite, respectiv candidatul care prez un nr de contrsimilare care insumate dau o valoare mai mare va fi clasat inaintea candidatului in cazul caruia acelasi numar de contr similare insumate dau o valoare mai mica. 3. In situatia in care doi ofertanti intrunesc acelasi punctaj, va fi declarat castigator ofertantul care a intrunit cel mai mare punctaj pentru factorul de evaluare Eficienta energetica. Daca si punctajul pentru factorul de evaluare Eficienta energetica este egal, departajarea se va realiza in functie de pretul cel mai scazut pentru ofertele in cauza. Daca preturile sunt egale, departajarea se va realizat in urma solicitarii unei noi propuneri financiare in plic inchis de la ofertantii cu pret identic.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SC FAST FINANCE FINDER SRL
Adresa postala: Str. George Cosbuc, nr.59, ,Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110103, Romania, Tel. +40 248281550, Email: [email protected], Fax: +40 248280167
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.02.2013 08:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer