Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructie suplimentare pentru aducerea DJ 205R Cotesti-Poiana Cristei km21+700 - km 28+700, in starea tehnica initiala in urma unor evenimente accidentale-calamitati


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
959.598 RON

Castigatorul Licitatiei: VEGA'93 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 99598/13.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETULVRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala:  DIMITRIE CANTEMIR, Localitatea:  Focsani, Cod postal:  620048, Romania, Punct(e) de contact:  Compartiment Achizitii Publice, Tel. 0372372435, In atentia:  Petrea Lucian, Email:  [email protected], Fax:  0372372486, Adresa internet (URL):  www.cjvrancea.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de constructie suplimentare pentru aducerea DJ 205R Cotesti-Poiana Cristei km21+700 - km 28+700, in starea tehnica initiala in urma unor evenimente accidentale-calamitati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: judetul Vrancea
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructie suplimentarepentru aducerea DJ 205R Cotesti-Poiana Cristei km21+700 - km 28+700, in starea tehnica initiala in urma unor evenimente accidentale-calamitati (fenomene meteorologice periculoase in perioada 22.06.2009 - 13.06.2009)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
959, 597.84RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12223 Denumirea: Lucrari de constructie suplimentare la DJ 205R Cotesti-Poiana Cristei urmare a unor even accidentale
V.1) Data atribuirii contractului 12/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEGA'93 S.R.L.
Adresa postala:  STR.SIDERURGISTILOR, NR.7, (TRONSON 4, INCINTA"VEGA HOLDING"), BL.PS1B, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800684, Romania, Tel. 0236/473105, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0236/473087, Adresa internet (URL):  www.vega93.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 959597.84 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 959597.84 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 2 - imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale, DMI 2.1 - Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Galati
Adresa postala:  Str. Brailei nr 153, Localitatea:  Galati, Cod postal:  8000319, Romania, Tel. 0236/460027, Email:  [email protected], Fax:  0236/460227
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vrancea- Serviciul Juridic
Adresa postala:  Str Dimitrie Cantemir nr 1, Localitatea:  Focsani, Cod postal:  620048, Romania, Tel. 0373722443 int 146, Email:  [email protected], Fax:  0372372486, Adresa internet (URL):  www.cjvrancea.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.01.2011 11:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer