Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructii, de fundatii si de imbracare a drumurilor oras Bragadiru judet Ilfov


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
90.000.000 RON

Castigatorul Licitatiei: CONIMPEX COMPANY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 70343/27.03.2009
Informatii anunt de participare asociat 58450
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL BRAGADIRU (PRIMARIA ORASULUI BRAGADIRU ILFOV)
Adresa postala: sos Alexandriei nr 249, Localitatea: Bragadiru, Cod postal: 077025, Romania, Punct(e) de contact: Marin Branzoi, Tel.448 07 95, Email: [email protected], Fax: 448 07 95
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de constructii, de fundatii si de imbracare a drumurilor oras Bragadiru judet Ilfov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Oras Bragadiru judetul Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructii, de fundatii si de imbracare a drumurilor oras Bragadiru judet Ilfov
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
90, 000, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S252-337831din30.12.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4347 Denumirea: Acord-cadru Lucrari de constructii, de fundatii si de imbracare a drumurilor oras Bragadiru
V.1) Data atribuirii contractului 3/9/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONIMPEX COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Calea 13 Septembrie, Nr.129, Bl.T3A, Et.1, Ap.5, Sect.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051176, Romania, Tel.0744590270;021/4113346;021/4105243, Email: [email protected], Fax: 021/4113346;021/4105243
S.C. EUROVIA CONSTRUCT INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: B-dul Timisoara, nr. 100K, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 024578, Romania, Tel.0214449983, Fax: 0214449983
S.C. GHECON CONSTRUCT S.R.L
Adresa postala: Soseaua Mihai Bravu nr. 444, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 024568, Romania, Tel.0213200406, Fax: 0213200406
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 90000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 90000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Fax: 021 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Orasului Bragadiru
Adresa postala: sos Alexandriei nr 249, Localitatea: Bragadiru, Cod postal: 077025, Romania, Tel.021 448 07 95, Fax: 021 448 07 95
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.03.2009 15:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer