Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructii in parcul central din Sf. Gheorghe


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.554.578 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C CONSIC S.A
Anunt de atribuire numarul 17265/06.08.2007
Informatii anunt de participare asociat 7362
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Sfantu Gheorghe
Adresa postala: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Judetul Covasna, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520008, Romania, Punct(e) de contact: Jozsef Sandor, Tel.0267-316902, Email: [email protected], Fax: 0267-316901
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de constructii in parcul central din Sf. Gheorghe
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Municipiul Sfantu Gheorghe
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul se compune din urmatoarele lucrari: 1. Lucrari de constructii de linii electrice si de apa si canalizare2. Exec. cai de acces pentru pietoni din asfalt3. Exec. cai de acces pentru pietoni din piatra
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.1)
45233260-9-Cai de acces pentru pietoni (Rev.1)
45332000-3-Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 554, 578RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IN 3789
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5227 Denumirea: Cai de acces pt. pietoni din asfalt in Parcul Central
V.1) Data atribuirii contractului 7/31/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C CONSIC S.A
Adresa postala: Str. Vasile Goldis, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520063, Romania, Tel.0267/314940, Fax: 0267/351830
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 400000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 768146.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 5150 Denumirea: Cai de acces pt. pietoni din piatra in Parcul Central
V.1) Data atribuirii contractului 7/26/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. BI-TURN S.R.L
Adresa postala: Str. Lunca Oltului, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520036, Romania, Tel.0267/311146, Fax: 0267/311146
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 350000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 477087.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 5226 Denumirea: Lucrari de constructii de linii electrice , instalatii de apa, canalizare si conducte de evacuare
V.1) Data atribuirii contractului 7/31/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSTRUCTII ORDOG S.R.L.
Adresa postala: STR. SALCIILOR NR.9, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520032, Romania, Tel.0267351906, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0267351906, Adresa internet (URL): www.ordog.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 250000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 309345.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213118090, Email: [email protected], Fax: 0213118090, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor, Nr. 5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Primariei
Adresa postala: 1 Dec 1918, nr. 2, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520008, Romania, Tel.0267/316902, Email: [email protected], Fax: 0268/316902
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2007 09:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer