Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructii, instalatii si echipamente tehnologice in vederea realizarii obiectivului de investitii "Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei", cod SMIS 38282


Anunt de intentie numarul 25989/31.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 256408478, In atentia: Ing. Crenguta Oprea, Email: [email protected], Fax: +40 256408477, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Lucrari de constructii, instalatii si echipamente tehnologice in vederea realizarii obiectivului de investitii "Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei", cod SMIS 38282
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor
Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei - str.Platanilor nr.2, Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Se vor executa lucrari pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei", cod SMIS 38282, in conformitate cu cerintele impuse prin caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 078, 124.21RON
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
45215210-2 - Lucrari de constructii de adaposturi si centre de primire cu caracter social (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Durata: 9 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Lucrarile se vor executa pentru atingerea obiectivului si indicatorilor stabiliti prin cererea de finantare pt.proiectul din cadrul POR 2007-2013-Axa prioritara 1. Autoritatea contractanta nu doreste sa beneficieze de reducerile de termene prevazute de legislatie.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Garantia de participare in suma fixa de pana la 2% din valoarea estimata, valabilitate 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor;garantie de buna executie de max 10% din pretul contractului fara TVA.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013, Axa prioritara 1.-?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere?, Domeniul de interventie 1.1.-?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, Sub-domeniul: "Poli de crestere".
VI.2) Alte informatii
Lucrarile fac parte din Proiect: "Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei", cod SMIS 38282
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2013 10:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer