Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructii pentru consolidarea si restaurarea Ansamblului Maria Radna


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
20.369.174 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea S.C. EURAS S.R.L. si S.C. ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A. si S.C. CHINTOFLOR CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140854/10.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136194
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
EPISCOPIA ROMANO - CATOLICA TIMISOARA
Adresa postala: str.Augustin Pacha nr.4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Punct(e) de contact: Biroul EIP, Tel. +40 256490081, Email: [email protected], Fax: +40 256497201, Adresa internet (URL): www.dioecesistm.ro, www.mariaradna.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unitati de cult
Activitate (activitati)
Altele: religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de constructii pentru consolidarea si restaurarea Ansamblului Maria Radna
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Pta Avram Iancu nr.1
315401 Lipova, jud.Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consolidarea si restaurarea Ansamblului Maria Radna si adaptarea la utilizarea contemporana in vederea includerii in circuitul turistic. Lucrarile cuprind: lucrari de restaurare si reabilitare cladiri monumente istorice categoria A si B, lucrari de pregatire a santierului, lucrari de instalatii pentru cladiri, lucrari de finisare, lucrari de constructii de drumuri, lucrari pentru conducte de alimentare cu apa, lucrari instalatii pentru cladiri, ascensoare si instalare de ascensoare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212314-0 - Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)
45111200-0-Lucrari de pregatire si de degajare a santierului (Rev.2)
45212350-4-Cladiri de interes istoric sau arhitectural deosebit (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
20, 369, 174.95RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
AP-3/2012/2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S55-089469din20.03.2012
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S233-383015din04.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 876 Denumirea: Lucrari de constructii de consolidare si restaurare a Ansamblului Maria Radna
V.1) Data atribuirii contractului 18.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea S.C. EURAS S.R.L. si S.C. ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A. si S.C. CHINTOFLOR CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Sediul liderului de asociere S.C. EURAS S.R.L.: Bdul Sanatatii bl.K7/3, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440182, Romania, Tel. +40 771375614, Email: [email protected], Fax: +40 361801165, Adresa internet (URL): www.euras-sm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 31655438.61 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20369174.95 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 814767.00
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 ? 2013, Axa prioritara 5, Domeniul Major deInterventie 5.1. Proiectul ?Dezvoltarea turismului cultural in Regiunea Vest prin renovarea si includerea in circuitul turistic a Bisericii si Manastirii Maria Radna?, cod SMIS 16543.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.05.2013 12:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer