Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructii pentru obiectivul de investitii SEDIU SI SALA SPORT A CLUBULUI SPORTIV SCOLAR TURNU MAGURELE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.581.499 RON

Castigatorul Licitatiei: TEL DRUM S.A.
Anunt de atribuire numarul 89256/04.01.2010
Informatii anunt de participare asociat 75158
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Clubul Sportiv Scolar Turnu Magurele
Adresa postala: str. 1 Decembrie, nr. 2, Localitatea: Turnu Magurele, Cod postal: 145200, Romania, Punct(e) de contact: Gabriel Poncea, Tel.0247411644, In atentia: Clubului Sportiv Scolar, Email: [email protected], Fax: 0247411644, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unitate scolara
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de constructii pentru obiectivul de investitii SEDIU SI SALA SPORT A CLUBULUI SPORTIV SCOLAR TURNU MAGURELE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Soseaua Alexandriei, nr.7, Turnu Magurele
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructie obiectiv investitii- SEDIU SI SALA SPORT A CLUBULUI SPORTIV SCOLAR TURNU MAGURELE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212200-8 - Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 581, 499RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
713 din 21.10.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1158 Denumirea: Lucraride constructie laobiectivulSediu si Sala Sport la Clubul SportivTurnu Magurele
V.1) Data atribuirii contractului 12/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEL DRUM S.A.
Adresa postala: Str.Libertatii nr.458 bis, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140102, Romania, Tel.0247316976, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0247316977
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8951600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7581499.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca ofertantul modifica continutul propunerii tehnice / financiare oferta sa va fi considerata neconforma ofertantul pierzand garantia de participare daca se afla in conditiile art.87, alin.1, din HGR 925/2006
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: strada Stravopoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010774, Romania, Tel.0213191674, Email: [email protected], Fax: 0213191674, Adresa internet (URL): www.portaljust.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Clubul Sportiv Scolar
Adresa postala: Turnu Magurele, strada 1 Decembrie, nr.2, Localitatea: Turnu Magurele, Cod postal: 145200, Romania, Tel.0247411644, Email: [email protected], Fax: 0247411644
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.01.2010 00:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer