Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructii retele de canalizare si statii de pompare a apei uzate in localitatile Botiz, Lazuri si Foieni


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
18.885.568 RON

Castigatorul Licitatiei: DOMINIUM S.R.L. SATU MARE
Anunt de atribuire numarul 131164/15.03.2012
Informatii anunt de participare asociat 122425
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APASERV SATU MARE S.A.
Adresa postala: Str.Gara Ferastrau nr.9/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440210, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii, Tel. +40 261706058, In atentia: Monica - Tatiana Salajan, Email: [email protected], Fax: +40 261721056, Adresa internet (URL): www.apaservsm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de constructii retele de canalizare si statii de pompare a apei uzate in localitatile Botiz, Lazuri si Foieni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatile Botiz, Lazuri si Foieni din judetul Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Constructia unei retele de canalizare in loc.Botiz (lungimea totala a conductei sub presiune 4.269 m si constructia a 4 statii de pompare.Constructia unei retele de canalizare in loc.Lazuri (lungimea totala a conductei sub presiune 4.549 m si constructia a 3 statii de pompare.Constructia unei retele de canalizare in loc.Foieni (lungimea totala a conductei sub presiune 5.779 m si constructia a 2 statii de pompare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232431-2-Statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
18, 885, 567.88RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
24/2011 SM-CL-09
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S123-303232din27.09.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2559/22.02.2012 Denumirea: Lucrari de constr retele de canaliz si st de pompare a apei uzate in locali Botiz, Lazuri, Foieni
V.1) Data atribuirii contractului 10.02.2012
V.2) Numarul de oferte primite 15
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DOMINIUM S.R.L. SATU MARE
Adresa postala: SATU MARE, str. Retezatului nr. 32, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440024, Romania, Tel. 0261-768012, Email: [email protected], Fax: 0261-710463, Adresa internet (URL): www.dominium.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18885567.88 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 6
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Subcontractant S.C. UNIO S.A. - Lucrari de terasament 5%.Subcontractant S.C. M TERMIC S.R.L. - Lucrari subtraversare CFR 0, 7%.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Satu Mare" finantat prin Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 2007 - 2013.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Satu Mare
Adresa postala: str.Mihai Viteazul nr.8, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440037, Romania, Tel. +40 261716375, Email: [email protected], Fax: +40 261710501, Adresa internet (URL): www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: str.Gara Ferastrau nr.9/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440210, Romania, Tel. +40 261759080, Email: [email protected], Fax: +40 261721056, Adresa internet (URL): www.apaservsm.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.03.2012 10:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer