Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE CONSTRUCTII STATII DE EPURARE A APELOR UZATE IN ORASELE TASNAD SI ARDUD


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
19.111.316 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIEREA S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L. - STULZ PLANAQUA GmbH, prin Liderul Asocierii S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 135527/18.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137580
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APASERV SATU MARE S.A.
Adresa postala: Str.Gara Ferastrau nr.9/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440210, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii, Tel. +40 261706058, In atentia: Monica - Tatiana Salajan, Email: [email protected], Fax: +40 261721056, Adresa internet (URL): www.apaservsm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI DE CONSTRUCTII STATII DE EPURARE A APELOR UZATE IN ORASELE TASNAD SI ARDUD
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: orasele Ardud si Tasnad, judetul Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prezentul contract este destinat construirii Statiilor de epurare a apelor uzate in orasele Tasnad si Ardud.Obiectul acestui Contract cuprinde proiectarea, obtinerea avizelor, acordurilor, a Autorizatiei de Construire, construirea, punerea in functiune, testarea si operarea, pana la emitera Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, iar apoi remedierea defectelor la toate facilitatile din cadrul sta?iilor de epurare etc, astfel incat tratarea apelor uzate si a namolului sa corespunda cerintelorprivind efluentul, respectiv celor privind namolul rezultat, asa cum sunt stipulate in aceasta documenta?ie, precum si in legislatia romaneasca.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
19, 111, 315.72RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12/2012, Numar de identificare SM-CL-05
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6460/17.05.2013 Denumirea: LUCRARI DE CONSTRUCTII STATII DE EPURARE A APELOR UZATE IN ORASELE TASNAD SI ARDUD
V.1) Data atribuirii contractului 29.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIEREA S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L. - STULZ PLANAQUA GmbH, prin Liderul Asocierii S.C. 3T CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str.Nufarului nr.3, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610250, Romania, Tel. +40 247311153, Fax: +40 247311105
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19111315.72 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 12
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
1. SC ACVA INSTAL SRL - 4% din valoarea contractului - lucrari de constructii, servicii, furnizare produse echipamente pentru constructii2. SC CAZAN IMPEX SRL - 4% - servicii de conceptie tehnica3. SC MOTRIS COMPANY SRL - 4% - lucrari de constructii si furnizare echipamente montaj
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul CCI 2009/RO/161/PR/009 ?EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL SATU MARE?, finantat prin Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1, 2007รท 2013
VI.2) Alte informatii
Orice comunic, solicit, sau notif treb sa fie transm in scris, in limba romana. Solicit de clarific din partea op econ privind docum de atribuire se vor adresa autorit contr, in scris, Acestea vor avea mentit: Obiectul contr; Nr.Anunt de particip publ in SEAP ; Numele op econ; Numele pers de contact indic in Anuntul de particip.In cazulin care doua sau mai multe oferte vor avea acelasi punctaj in urma aplicarii criteriului de atribuire si sunt clasate pe primul loc, departajarea ofertelor se va face dupa cum urmeaza: a) Pentru ofertele care au pretul ofertei diferit, departajarea se va face in functie de pretul ofertei, respectiv oferta cu pretul cel mai scazut va fi declarata castigatoare. b) Pentru ofertele care au acelasi pret, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, cu repetare, daca este cazul.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al Autoritatii contractante
Adresa postala: Str. Gara Ferastrau nr.9/A, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440210, Romania, Tel. +40 261759080, Email: [email protected], Fax: +40 261721056, Adresa internet (URL): www.apaservsm.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.06.2013 16:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer