Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de constructii, utilitati, instalatii si montaj privind obiectivul de investitii Centru de afaceri Sibiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
58.448.928 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. CON-A S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 91109/15.04.2010
Informatii anunt de participare asociat 81846
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. TRANSCAR INTERNATIONAL S.R.L
Adresa postala: str. Sos. Alba Iulia nr 73 A, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550052, Romania, Punct(e) de contact: Dican Octavian, Tel.0269253098, In atentia: Lenuta Muntean, Email: [email protected], Fax: 0269253093, Adresa internet (URL): str Sos. Alba Iulia nr 73A, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SRL
Activitate (activitati)
Altele: Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de constructii, utilitati, instalatii si montaj privind obiectivul de investitii Centru de afaceri Sibiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sibiu, str Strapungerea Mihai Viteazu ( actual Nicolaus Olahus) nr 2 , Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructii, instalatii si montaj pentru imobil de tip 2S+P+15E avand dimensiunile 58, 0*25, 2 m
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45213150-9 - Lucrari de constructii de complexe de birouri (Rev.2)
43320000-2-Echipament de constructii (Rev.2)
45231223-4-Lucrari auxiliare pentru distribuirea gazului (Rev.2)
45232100-3-Lucrari auxiliare pentru conducte de apa (Rev.2)
45232200-4-Lucrari auxiliare pentru linii electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
58, 448, 926RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere:
2.
Durata executiei
10%
Descriere:
3.
Programul calitatii propus pt executia lucrarii
30%
Descriere:
4.
Perioada de garantie acordata lucrarii
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
254/17.11.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S223-320360din19.11.2009
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2009/S172-248409din08.09.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 504 Denumirea: Lucrari de constructii, utilitati, instalatii si montaj
V.1) Data atribuirii contractului 3/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CON-A S.R.L.
Adresa postala: Str. Mihai Viteazu nr 2B, Localitatea: Selimbar, jud Sibiu, Cod postal: 557260, Romania, Tel.0040269206300, Email: [email protected], Fax: 0040269560306, Adresa internet (URL): str. Mihai Viteazunr 2A Selimbar
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 59427318.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 58448926.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 40
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional, Domeniul major de interventie 4.1
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Sibiu: Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: B-dul Victoriei nr 11, Localitatea: SIBIU, Cod postal: 550024, Romania, Tel.40-269-217104, Email: [email protected], Fax: 40-269-217702
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Sibiu: Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: B-dul Victoriei nr 11, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550024, Romania, Tel.40-269-217104, Email: [email protected], Fax: 40-269-217702
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C TRANSCAR INTERNATIONAL SRL SIBIU-Birou fonduri structurale
Adresa postala: Sibiu, str Tractorului nr 14 et 1, ,Localitatea: sibiu, Cod postal: 550123, Romania, Tel.0745376976, Email: [email protected], Fax: 0269218744
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.04.2010 15:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer