Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de construire obiectiv Camin 5


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.045.683 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. O.M.R. INSTALATII S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 58791/19.01.2009
Informatii anunt de participare asociat 53068
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara " Ion Ionescu de la Brad" Iasi
Adresa postala: Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700490, Romania, Punct(e) de contact: Iulia Boghiu, Tel.+4 0232 260400, Email: [email protected], Fax: +4 0232 260400
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de construire obiectiv Camin 5
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Iasi, Aleea M. Sadoveanu nr. 3
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de construire obiectiv Camin 5
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 045, 682.67RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 58 Denumirea: Lucrari de construire obiectiv Camin 5
V.1) Data atribuirii contractului 10/6/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. O.M.R. INSTALATII S.R.L.
Adresa postala: str. Islaz, nr. 48, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700182, Romania, Tel.0232 236483
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16318613.45 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11803094.68 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+40 21 310 46 42, Fax: +40 21 310 46 42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Anastasie Panu, nr. 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.+40 232 26 06 00, Email: [email protected], Fax: +40 232 25 59 07
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Achizitii Publice
Adresa postala: Aleea M. Sadoveanu nr. 3, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700490, Romania, Tel.+40 232 40 74 73, Email: [email protected], Fax: +40 232 40 74 73
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2009 11:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer