Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de demolare a constructiilor vechi si eliberare a amplasmentului


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
867.863 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. Iridex Group Constructii S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 1447/03.05.2007
Informatii anunt de participare asociat 1252
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
U.M.0149F
Adresa postala: Calea 13 Septembrie nr.1-3 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050711, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE TUDOR, Tel.0214081046, In atentia: NICOLAE TUDOR, Email: [email protected], Fax: 0214081105, Adresa internet (URL): www.spp.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de demolare a constructiilor vechi si eliberare a amplasmentului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: B-dul Geniului, nr.42, sector 6 Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de demolare a constructiilor vechi si eliberare a amplasamentului conform cerintelor documentatiei de atribuire
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45111000-8 - Lucrari de demolare, de pregatire si de degajare a santierului (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
867, 862.81RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
N 572 din 05.02.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: N 1750 Denumirea: Contract de lucrari de demolare a constructiilor vechi si eliberare a amplasamentului
V.1) Data atribuirii contractului 4/6/2007
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Iridex Group Constructii S.R.L.
Adresa postala: Sos. Stefanesti nr.6-8, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel.021-240.20.56, Email: [email protected], Fax: 021-240.00.31, Adresa internet (URL): www.irdidexcons.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 867862.81 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Serviciului de Protectie si Paza
Adresa postala: Calea 13 Septembrie, nr.1-3, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050711, Romania, Tel.021 408.10.18, Email: [email protected], Fax: 021 408.11.05, Adresa internet (URL): www.spp.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.04.2007 10:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer