Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de depozitare, formare stive in Gospodaria de combustibil solid


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.304.600 RON

Castigatorul Licitatiei: TRANS BACO S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 116645/20.10.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala:  DR.TR.SEVERIN STR.NIC.IORGA NR.1, Localitatea:  Drobeta-Turnu Severin, Cod postal:  220236, Romania, Punct(e) de contact:  Angelica POPESCU, Tel. 0750250578, Email:  [email protected], Fax:  0252/323685, Adresa internet (URL):  www.raan.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de depozitare, formare stive in Gospodaria de combustibil solid
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: A.A.N. ? Sucursala ROMAG-TERMO, sat Halanga, com.Izvoru Barzii, jud. Mehedinti
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de depozitare, formare stive in Gospodaria de combustibil solid
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45236000-0 - Lucrari de nivelare (Rev.2)
45112441-8-Lucrari de taluzare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 304, 600RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 386 Denumirea: Lucrari de depozitare, formare stive in Gospodaria de combustibil solid
V.1) Data atribuirii contractului 9/9/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRANS BACO S.R.L.
Adresa postala:  Str.Dumitru Gheata, Nr. 16, bl.20, Sc.1., Localitatea:  Drobeta-Turnu Severin, Cod postal:  220214, Romania, Tel. 0252-312755, Email:  [email protected], Fax:  0252312755
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1304600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1304600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mehedinti Sectia Comerciala
Adresa postala:  B-dul Carol, nr. 14, Localitatea:  Dr. Tr. Severin, Cod postal:  220000, Romania, Tel. 0252/314666, Fax:  0252/208200
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
R.A.A.N. - Serviciul Contencios Juridic
Adresa postala:  str. Nicolae Iorga, nr. 1, Jud. Mehedinti, Localitatea:  Drobeta Turnu Severin, Cod postal:  220236, Romania, Tel. +40-(0)252/326147, Fax:  +40-(0)252/323685
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2011 09:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer