Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de executie a 9 poduri noi in cadrul obiectivului: Modernizarea infrastructurii de acces in zona turistica Rachitele ? Prislop ? Ic Ponor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.914.333 RON

Castigatorul Licitatiei: SAMUS CONSTRUCTII S.A.
Anunt de atribuire numarul 140836/18.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135713
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: Calea Dorobantilor, Nr. 106, Cluj Napoca, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400609, Romania, Punct(e) de contact: HOREA DORIN UIOREANU, Tel. +40 372640000/+40 372640060, In atentia: Alexandru Cretu, Adina Tiuca, Email: [email protected], Fax: +40 372640074, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de executie a 9 poduri noi in cadrul obiectivului: Modernizarea infrastructurii de acces in zona turistica Rachitele ? Prislop ? Ic Ponor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Judetul Cluj zona Rachitele ? Prislop ? Ic PonorDJ 108 C km 61+830-78+400; DJ 763 km 35+130-39+060Construire poduri noi km: 62+074;63+785;64+190;64+432;66+522*71+168*;75+791*;77+565*;35+350*
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de executie a 9podurinoi si demolare a podurilor existente in cadrul obiectivului: Modernizarea infrastructurii de acces in zona turistica Rachitele ? Prislop ? Ic PonorConstruire pod nou km 62+074Construire pod nou km 63+785Construire pod nou km 64+190Construire pod nou km 64+432Construire pod nou km 66+522*Construire pod nou km 71+168Construire pod nou km 75+791*Construire pod nou km 77+565*Construire pod nou km 35+350** poduri la care se va amplasa pod provizoriu;si alte lucrari conexe descrise in caietul de sarcini.Termenul de executie a lucrarilor este de 5 luni.Perioada de garantie a lucrarilor: garantia structurii de pod va fi de 30 de ani, iar a celorlalte lucrari va fi de minim 7 ani.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221110-6 - Lucrari de constructii de poduri (Rev.2)
44212100-0-Pod (Rev.2)
44212120-6-Structuri de pod (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 914, 332.47RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
19403/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S234-384804din05.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11/6379 Denumirea: Lucrari exec. 9 poduri noi - Moderniz. infr. acces in zona turistica Rachitele Ic Ponor
V.1) Data atribuirii contractului 02.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SAMUS CONSTRUCTII S.A.
Adresa postala: str. Vaii, nr. 2, Localitatea: Dej, Cod postal: 405200, Romania, Tel. +40 740284472, Email: [email protected], Fax: +40 264213092
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4986586.30 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3914332.47 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional, Axa prioritara 2, Domeniul major de interventie 2.1., finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, de la bugetul de stat si de la bugetul local.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Cluj
Adresa postala: Calea Dorobantilor nr. 2-4, ,Localitatea: Cluj-Napoca, ,Cod postal: 400117, Romania, Tel. +40 264596110, Email: [email protected], Fax: +40 264431057, Adresa internet (URL): www.tribunalulcluj.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN CLUJ - SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: Calea Dorobantilor, nr. 106, ,Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400609, Romania, Tel. +40 372640060, Email: [email protected], Fax: +40 372640074, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.04.2013 14:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer