Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de executie in cadrul proiectului "Complex de agrement "La Stejarii""


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
50.865.616 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONARG CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 120407/03.11.2011
Informatii anunt de participare asociat 117232
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. Medusa Hotel International S.R.L.
Adresa postala: Sos Nordului nr. 24-26, et. 2, tronson II, camera 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014104, Romania, Punct(e) de contact: str. Jandarmeriei, nr.14 A, sect. 1, Bucuresti, Tel. 0040212326384, In atentia: Administrator Catalin Barbalata, Email: [email protected], Fax: 0040212326386, Adresa internet (URL): www.medusaturism.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
Altele: turism
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de executie in cadrul proiectului "Complex de agrement "La Stejarii""
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Str. Jandarmeriei, nr. 14 A, sect.1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de executie (rezistenta finisaje) si instalatii (sanitare, electrice HVAC, gaz, etc.) aferente obiectivului din cadrul proiectului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212000-6 - Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor de recreere, sportive, culturale, de cazare si restaurante (Rev.2)
45212100-7-Lucrari de constructii de complexe pentru petrecerea timpului liber (Rev.2)
45212110-0-Lucrari de constructii de centre de petrecere a timpului liber (Rev.2)
45212172-2-Lucrari de constructii de centre de recreere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
50, 865, 614.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere:
2.
oferta tehnica
30%
Descriere:
3.
termeni executie
15%
Descriere:
4.
termeni/perioada garantie
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S83-136347din29.04.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 255 Denumirea: Contract de lucrari de construire aferenta proiectului Complex de Agrement ?La Stejarii??
V.1) Data atribuirii contractului 9/30/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONARG CONSTRUCT SRL
Adresa postala: Str. Depozitelor, nr. 10, camera 1, Localitatea: mun. Pitesti, Cod postal: 110139, Romania, Tel. +40248213449, Email: [email protected], Fax: +40248213449
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 51676571.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50865614.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 25
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate sunt: termoventilatii (10%), instalatii electrice, curenti slabi, ventilatie, climatizare (10%), instalatii electrice (5%).
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEDR POR 5.2
VI.2) Alte informatii
documentatia este mai mare decat se permite in SEAP(PT contine parti scrise si desenate), se obtine din str.Jandarmeriei, nr.14A, S1, Bucuresti, in format electronic, pe DVD.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEUS NR.6 SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC MEDUSA HOTEL INTERNATIONAL SRL - SERVICIUL JURIDIC PROPRIU
Adresa postala: str. Nordului nr. 24 ? 26, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014104, Romania, Tel. 021.232.63.84, Email: [email protected], Fax: 021.232.63.86
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.10.2011 17:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer