Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de executie in cadrul proiectului ,,Regenerarea municipiului Husi prin modernizarea spatiilor publice urbane"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
39.356.076 RON

Castigatorul Licitatiei: DRUMURI SI PODURI GHEORGHENI S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 131926/26.05.2012
Informatii anunt de participare asociat 124900
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL HUSI (PRIMARIA)
Adresa postala: STRADA 1 DECEMBRIE 9, Localitatea: Husi, Cod postal: 735100, Romania, Punct(e) de contact: EMANOEL DUMASCU, Tel. +40 235480009, Email: [email protected], Fax: +40 235480126, Adresa internet (URL): www.primariahusi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de executie in cadrul proiectului , ,Regenerarea municipiului Husi prin modernizarea spatiilor publice urbane"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Strazile municipiului Husi ce fac obiectul proiectului
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de executie de drumuri, trotuare, piste de biciclisti si amenajari de spatii verzi in cadrul proiectului , ,Regenerarea municipiului Husi prin modernizarea spatiilor publice urbane"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45233161-5-Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
45233162-2-Lucrari de constructii de piste de biciclete (Rev.2)
77310000-6-Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
39, 356, 077.43RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S239-387237din13.12.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9914 Denumirea: Executie de lucrari in cadrul proiectului Regenerarea municipiului Husi prin modernizarea spatiilor
V.1) Data atribuirii contractului 11.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DRUMURI SI PODURI GHEORGHENI S.R.L.
Adresa postala: Str: Carierei nr: 6, Localitatea: Gheorgheni, Cod postal: 535500, Romania, Tel. 0266361140, Email: [email protected], Fax: 0266365011
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 39453240.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39356077.43 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1-Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 , ,Planuri integrate de dezvoltare urbana", sub-domeniu , ,Centre urbane"
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: strada Stavropoleos, nr. 6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al primariei municipiului Husi
Adresa postala: strada 1 Decembrie nr. 9, Localitatea: Husi, Cod postal: 735100, Romania, Tel. +40 235480009, Fax: +40 235480126, Adresa internet (URL): www.primariahusi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2012 11:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer