Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de executie investitie "Extindere si modernizare Scoala cu clasele I-VIII sat.Corbu-Nopu, comuna Maxineni, jud. Braila "


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
66.454 RON

Castigatorul Licitatiei: GRAFITTI CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 111342/13.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MAXINENI, JUDETUL BRAILA
Adresa postala:  SAT.CORBU-NOU, COMUNA MAXINENI, JUDETUL BRAILA, Localitatea:  Corbu Nou, Cod postal:  817091, Romania, Punct(e) de contact:  LILIANA HERGHELEGIU, Tel. 0239/695795, Email:  [email protected], Fax:  0239/695776
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de executie investitie "Extindere si modernizare Scoala cu clasele I-VIII sat.Corbu-Nopu, comuna Maxineni, jud. Braila "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Scoala cu clasele I-VIII sat.Corbu-Nou, comuna Maxineni, jud.Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile suplimentare la contractul pentru obiectivul " Extindere si modernizare Scoala cuclasele I-VIII sat.Corbu-Nou, . comuna Maxineni, judetul Braila "
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214220-8 - Lucrari de constructii de scoli gimnaziale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
66, 454.25RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1297 Denumirea: Lucraride extindere si modernizare Scoala cu clasele I-VIII sat.Corbu-Nou, com.Maxineni, jud. Br
V.1) Data atribuirii contractului 5/16/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRAFITTI CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala:  Calea Galati nr.47 bl. 4 ap.43 parter, Localitatea:  Braila, Cod postal:  6100, Romania, Tel. 0339.401245, Email:  [email protected], Fax:  0239.627091, Adresa internet (URL):  www.grafittigrup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 69060.06 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 66454.25 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Lucrari suplimentarela contractul initial nr.2888/28.08.2010, Invitatie de participare nr.258114/22.06.2010, Anunt de atribuirenr.119442/06.10.2010
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Braila -Sectia Comerciala
Adresa postala:  mun. Braila, Calea Calarasilor nr.47, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810017, Romania, Tel. 0239/613370, Email:  [email protected], Fax:  0239/612608
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Maxineni - Compartiment Achizitii Publice
Adresa postala:  str.Administratiei nr.42, Localitatea:  Maxineni, Cod postal:  817090, Romania, Tel. 0239/695795, Email:  [email protected], Fax:  0239/695776
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.07.2011 09:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer