Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de executie pentru modernizare drum comunal DC 51, Frata-Poiana Fratii,limita judetul Mures, extindere retea apa potabila pe traseu DC 51, frata-Poiana Fratii si canalizare Frata si Poiana Fratii


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.851.357 RON

Castigatorul Licitatiei: SC INSTAL EXPERT SRL
Anunt de atribuire numarul 86156/04.11.2009
Informatii anunt de participare asociat 71662
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA FRATA
Adresa postala: COMUNA FRATA NR.419, Localitatea: Frata, Cod postal: 407285, Romania, Punct(e) de contact: DUMITRU MOLDOVAN, Tel.0264-282498, Email: [email protected], Fax: 0264-282499, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de executie pentru modernizare drum comunal DC 51, Frata-Poiana Fratii, limita judetul Mures, extindere retea apa potabila pe traseu DC 51, frata-Poiana Fratii si canalizare Frata si Poiana Fratii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Drum comunal Frata-Poiana Fratii DC 51
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare drum comunal pe o distanta de 7, 8 km, extindere retea apa potabila si canalizare pe DC 51
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45231000-5-Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 851, 356.45RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pret
60%
Descriere: pretul ofertei
2.
durata de executie
10%
Descriere:
3.
tehnologia propusa
10%
Descriere: detalierea dpdv descriptiv si tehnic a tehnologiei
4.
programul de asigurare a calitatii
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 38 Denumirea: Contract de lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 10/26/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC INSTAL EXPERT SRL
Adresa postala: aleea Detunata, nr. 11, ap. 10, jud. Cluj, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400434, Romania, Tel.0264415345
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2045897.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1739012.45 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 39 Denumirea: Contract de lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 10/26/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSTRUCT PEROM SRL
Adresa postala: str. Zefirului nr. 12, jud. Bistrita-Nasaud, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420135, Romania, Tel.0263234237, Email: [email protected], Fax: 0263234237
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4804945.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3112344.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR prin PNDR masura 322
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CLUJ
Adresa postala: PIATA STEFAN CEL MARE NR. 1, Localitatea: CLUJ-NAPOCA, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264434057, Fax: 0264596110
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA FRATA
Adresa postala: STR. PRINCIPALA NR. 419, Localitatea: FRATA, Cod postal: 407285, Romania, Tel.0264282498, Email: [email protected], Fax: 0264282499
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2009 13:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer