Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de executie pentru obiectivele:"Infiintare retea publica de apa si infiintare retea publica de apa uzata(canalizare si statie de epurare) in satele Cuza Voda, Davidesti si Profa, com. Spineni, jud. Olt


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.488.394 RON

Castigatorul Licitatiei: ALINMAR CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 80883/07.09.2009
Informatii anunt de participare asociat 67830
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SPINENI JUD. OLT
Adresa postala: Comuna Spineni, jud. Olt, Localitatea: Spineni, Cod postal: 237415, Romania, Punct(e) de contact: Ion Din, Tel.0249469609, Email: [email protected], Fax: 0249469609
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de executie pentru obiectivele: "Infiintare retea publica de apa si infiintare retea publica de apa uzata(canalizare si statie de epurare) in satele Cuza Voda, Davidesti si Profa, com. Spineni, jud. Olt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Spineni, jud. Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul cuprinde totalitate lucrarilor pentru: Infiintare retea publica de apa, infiintare retea publica de apa uzata(canalizare si statie de epurare) in satele Cuza Voda, Davidesti si Profa, com. Spineni, jud. Olt
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232421-9-Statie de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
45262220-9-Forare de puturi de apa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 488, 393.46RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 457 Denumirea: :"Infiintare retea publica de apa si infiintare retea publica de apa uzata(canalizare si statie de e
V.1) Data atribuirii contractului 9/1/2009
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALINMAR CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str.Trandafirilor, Bloc 2, Sc.A, Ap.3, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230009, Romania, Tel.0249/439671, Email: [email protected], Fax: 0249/439671
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3488393.46 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program FEADR-Masura 322
VI.2) Alte informatii
conform art.40, alin.2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens, un exemplar din documentatia de atribuire, deoarece, din motive tehnice (volumul foarte mare, ce cuprinde, inclusiv planse desenate), nu a fost posibila atasarea documentatiei de atribuire in SEAP.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravapoleos, nr. 6, sector. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected]
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: str. N.titulescu, nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Spineni, jud. Olt
Adresa postala: Comuna Spineni, jud. olt, Localitatea: Spineni, Cod postal: 237415, Romania, Tel.0249469609, Fax: 0249469609
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.09.2009 13:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer