Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de executie pentru obiectivul ?CRAIOVA WATER PARK? ? Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
65.080.000 RON

Castigatorul Licitatiei: DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 133013/09.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 133684
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Craiova
Adresa postala: Str. A.I.Cuza nr.7 Craiovajud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 251415907, In atentia: Sef Serviciu, Email: [email protected], Fax: +40 251411561, Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de executie pentru obiectivul ?CRAIOVA WATER PARK? ? Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de construire pentru obiectivul ?CRAIOVA WATER PARK? ? Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova?, conform Proiectului tehnic aprobat.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212100-7 - Lucrari de constructii de complexe pentru petrecerea timpului liber (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45212212-5-Lucrari de constructii de piscine (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45332000-3-Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
65, 080, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
46/2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S093-152185din14.05.2011
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S31-049729din15.02.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 19303 Denumirea: Lucrari de executie pentru obiectivul ?CRAIOVA WATER PARK? ? Complex de agrement acvatic
V.1) Data atribuirii contractului 06.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.
Adresa postala: STR. CHICIUREI 35-49, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031872, Romania, Tel. +40 0213464108, Email: [email protected], Fax: +40 0213464109, Adresa internet (URL): www.deltaacm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 65959244.86 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 65080000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 1
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
SC GARDEN CENTER GRUP SRLpentru lucrari de arhitectura peisagistica a spatiilor verzi, cu un procent de 0, 7% din valoarea contractului de lucrari
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ?CRAIOVA WATER PARK??Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova?, cod SMIS 14794, contract de finantare nr. 2174/09.09.2011, in cadrul P.O.R. 2007 ? 2013, Axa prioritara 5- Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul de interventie 5.2
VI.2) Alte informatii
1.Documentatie de atribuire respinsa cu nr.10512.2.Coduri CPV suplimentare: -45333000-0 Lucrari de instalare de gaz;
-45331000-6 Lucrari de instalare de echipamente de incalzire, de ventilare si de aer conditionat;
-45247112-8 Lucrari de constructii de canale de drenaj;
-45112710-5 Lucrari de arhitectura peisagistica a spatiilor verzi;
-45233140-2 Lucrari de drumuri.3.Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr.346/2004) si doresc sa depuna 50% din valoarea garantiei de participare si/sau garantia de buna executie, vor depune documente prin care dovedesc ca sunt I.M.M.- Ofertantii straini de tip IMM pot beneficia de reducere doar in conditiile in care vor prezenta documente edificatoare din tara respectiva din care sa reiasa faptul ca au un statut similar operatorilor economici de tip IMM din Romania. Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca indeplinesc conditiile de IMM.Pentru a beneficia de prevederile Legii nr.346/2004, fiecare membru al asocierii va trebui sa se incadreze in categoria IMM-urilor.4.In cazul in care, ofertele calificate pe primul loc prezinta preturi egale, iar ofertele tehnice indeplinesc specificatiile tehnice minime considerate obligatorii, atunci se va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noile preturi. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.5.In termen de 48 de ore de la finalizarea rundei de licitatie electronica, dupa incheierea rundei de reofertare, ofertantii vor depune, in plic inchis, la sediul autoritatii contractante, documente justificative aferente valorii finale ofertate la runda licitatiei electronice.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Craiova, Directia Juridica
Adresa postala: str. A.I.Cuza, nr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel. +40 251416235, Fax: +40 251411561
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.02.2013 14:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer