Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de executie pentru proiectul ?Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
52.976.984 RON

Castigatorul Licitatiei: RECON S.A.
Anunt de atribuire numarul 139459/24.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140217
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Craiova
Adresa postala: Str. A.I.Cuza nr.7 Craiovajud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Investitii si Achizitii, Tel. +40 251415907, In atentia: Sef Serviciu, Email: [email protected], Fax: +40 251411561, Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de executie pentru proiectul ?Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Craiova strazile: Nicolaescu Plopsor, Theodor Aman, Panait Mosoiu, Oltet, Dreptatii, Lipscani, Romania Muncitoare, Romain Rolland, Traian Demetrescu si Fratii Buzesti
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de executie pentru proiectul ?Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova?, conform Proiectului tehnic aprobat si caiet de sarcini nr. 54667/24.07.2012.Obiectul contractului de lucrari cuprinde: - Lucrari de reabilitare strazi, trotuare;
- Lucrari de reabilitare retele apa;
- Lucrari de reabilitare retele canalizare;
- Lucrari de inlocuire conducta incalzire, apa calda;
- Lucrari de modernizare retele electrice, iluminat stradal;
- Lucrari de montare sistem de supraveghere video;
- Lucrari de reabilitare grup sanitar pentru public;
- Lucrari de montare jardiniere, mobilier stradal;
- Lucrari de construire fantani arteziene.Cod CPV :45233140-2 Lucrari de drumuri- 45332000-3, Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare, - 45233293-9 Instalare de mobilier stradal, - 45233292-2 Instalare de dispozitive de securitate, - 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice, - 45332400-7 Lucrari de instalare de echipamente sanitare.Precizare: Contractul a fost incheiat cu Asocierea SC RECON SA -SC RABMER ROMANIA SRL - SC TCIF SA, prin liderul de asociere SC RECON SA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45233292-2-Instalare de dispozitive de securitate (Rev.2)
45233293-9-Instalare de mobilier stradal (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45332000-3-Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
52, 976, 983.41RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
19/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S195-320569din10.10.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 138736 Denumirea: Lucrari de executie pentru proiectul ?Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Mun. Craiova"
V.1) Data atribuirii contractului 19.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RECON S.A.
Adresa postala: CALEA BUCURESTI, NR.116, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200515, Romania, Tel. 0251406600, Email: [email protected], Fax: 0251439736
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 53034268.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 52976983.41 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul: ?Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova?, contract de finantare nr. 3185, cod SMIS 38624, prin Programul Operational Regional 2007 ? 2013, Axa prioritara 1 ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli de crestere?, Domeniulmajor de interventie 1.1 ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, sub-domeniul: ? Poli de crestere?.
VI.2) Alte informatii
In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform Anexei nr. 44 ? Model de acord de asociere din Sectiunea Formulare, care va include, obligatoriu, si urmatoarele clauze: In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere.In cazul in care preturile ofertate pentru ofertele calificate pe primul loc sunt egale, iar ofertele tehnice indeplinesc specificatiile tehnice minime considerate obligatorii , atunci se va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire disponibila in SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Craiova- Directia Juridica, Asistenta de specialitate si Contencios Administrativ
Adresa postala: Str.A.I.Cuza, nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel. +40 251416235, Fax: +40 251411561
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.09.2013 08:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer