Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de executie pentru proiectul ?Modernizarea si retehnologizarea sistemului de irigatii pe suprafata OUAI SU 2+3 Urleasca, jud. Braila?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.523.247 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CLIF SA in asociere cu
Anunt de atribuire numarul 142777/11.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139949
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII SU 2+3 URLEASCA
Adresa postala: JUD. BRAILA, SAT. URLEASCA, COM. TRAIAN, Localitatea: Urleasca, Cod postal: 817178, Romania, Punct(e) de contact: MARIA PERIANU, Tel. +40 742084302, Email: [email protected], Fax: +40 374293139, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organizatie a Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii
Activitate (activitati)
Altele: Organizatie a Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de executie pentru proiectul ?Modernizarea si retehnologizarea sistemului de irigatii pe suprafata OUAI SU 2+3 Urleasca, jud. Braila?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatea Urleasca, jud. Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Ob.contract: retehn.sist. de actionare electropompe tip 14NDS400 din cadrul st.pompare, prin achiz. si montare echip. pentru instal. ele. si a.m.c. (conv.frecventa, transf.coborator 6kV/0, 4kV, transf.ridicator 0, 4kV/6kV); reabilit.tronsoane conducte princ. CP1/CP2, racorduri apa RP1/RP2 si noduri hidrotehnice; achiz. si montare panou fotovoltaic ilum.st.pompare; probe tehn. si teste; org.santier; chelt.diverse si neprev.Val.estimata contract cf. Dev.Gen: Cap. 2.1 Alimentare cu energie electrica (panou fotovoltaic)=65160 lei; Investitia de baza (cap. 4.1, 4.2, 4.3)=3741096lei: cap.4.1 Constructii si instalatii=3354567lei+cap.4.2 Montaj utilaj tehnologic=5560 lei+cap.4.3 Utilaje/echip.tehn. si functionale cu montaj=380969lei; Org. santier=95568lei; Probe teh. si teste = 43440 lei; Div. si neprev.=135769 lei, in procent de 3, 567% din cap.2 si 4 Dev.Gen. (cf. OUG 77/2012 de modif. si completare OUG 34/2006). Val.estimata contract 4081033 lei fara TVA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232121-6 - Lucrari de constructii de conducte de irigatii (Rev.2)
31172000-2-Transformatoare de tensiune (Rev.2)
31712331-9-Celule fotovoltaice (Rev.2)
45100000-8-Lucrari de pregatire a santierului (Rev.2)
45317200-4-Lucrari de instalare electrica de transformatoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 523, 246.57RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2602 Denumirea: Modernizarea si retehnologizarea sistemului de irigatii pe suprafata OUAI SU 2+3 Urleasca, jud.Braila
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CLIF SA in asocierecu
Adresa postala: Str. Zburatorului nr. 4, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900419, Romania, Tel. 0241656131, Email: [email protected], Fax: 0241667772
VERTA TEL S.R.L.
Adresa postala: Bd.Ctin Brancoveanu, Nr.15, Bl. B17, Sc.1, Parter, Ap.3, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041434, Romania, Tel. 021405.60.56;0214511624, Email: [email protected], Fax: 021/450.59.58, Adresa internet (URL): www.vertatel.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4081033.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3523246.57 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR)? Tipul finantarii: FEADR ? Masura 125a1 ?Irigatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare?
VI.2) Alte informatii
- Pentru solicitarea de clarificari ofertantii vor folosi Formularul nr. 32.- Evaluarea ofertelor se va face prin punctarea fiecarei oferte conform algoritmului de calcul prezentat mai sus si intocmirea, in ordine descrescatoare, a punctajelor respective si a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.Va fi declarat castigator ofertantul care intruneste cel mai mare punctaj in urma aplicarii algoritmului de calcul. In cazul in care doi sau mai multi ofertanti au obtinut acelasi punctaj total, atunci criteriul de departajare va fi pretul cel mai scazut, adica ofertantul cu pretul cel mai mic dintre ei va fi declarat castigator. In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.- Termenul maxim de executie a lucrarilor este de 24 luni. Avand in vedere faptul ca durata de executie este criteriu de atribuire, perioada de executie a contractului nu va putea fi prelungita decat cu perceperea penalitatilor corespunzatoare de catre autoritatea contractanta, conform clauzelor contractuale.- Termenul minim de garantie este de 24 de luni.- Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire din SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OUAI SU 2+3 URLEASCA
Adresa postala: Sat URLEASCA, loc. Traian, Localitatea: Traian, Cod postal: 817178, Romania, Tel. +40 742084302, Email: [email protected], Fax: +40 374293139
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2013 14:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer