Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de extindere sistem de protectie fizica pt. integrarea modulului 6 de stocare a combustibilului ars de la CNE Cernavoda


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
169.050 EUR

Castigatorul Licitatiei: UTI GRUP SA
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 143443/10.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Punct(e) de contact: Departement Achizitii, Tel. +4 0212038269, In atentia: Marius MARCUTA - [email protected], Email: [email protected], Fax: +4 0212031315, Adresa internet (URL): http: //www.nuclearelectrica.ro/
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de extindere sistem de protectie fizica pt. integrarea modulului 6 de stocare a combustibilului ars de la CNE Cernavoda
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: CNE Cernavoda
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de extindere sistem de protectie fizica pt. integrarea modulului 6 de stocare a combustibilului ars de la CNE Cernavoda
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45312200-9 - Lucrari de instalare de sisteme de alarma antiefractie (Rev.2)
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
169, 050EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
TD - 26833
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1451 Denumirea: Lucrari de extindere sistem de protectie fizica pt. integrarea modulului 6 de stocare a combustibilu
V.1) Data atribuirii contractului 24.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UTI GRUP SA
Adresa postala: Str. Cernauti nr. 27C, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022183, Romania, Tel. +40 212010456, Email: [email protected], Fax: +40 213187584, Adresa internet (URL): www.uti.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 170842.82 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 169050.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 749, 769 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia a-IX-a Contencios Administrativ si Fiscal a Tribunalului Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 214083781
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.Nuclearelectrica S.A. ? Departament Achizitii
Adresa postala: Str. Polona nr. 65, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Tel. +40 212031304, Email: [email protected], Fax: +40 212031315, Adresa internet (URL): www.nuclearelectrica.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2014 10:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer