Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE EXTINDERE, UTILARE SI DOTARE TEHNICA LA CRRN BRANCOVENESTI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.770.503 RON

Castigatorul Licitatiei: EMIVAS CONS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 100245/06.10.2010
Informatii anunt de participare asociat 92691
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES
Adresa postala:  strada Trebely nr. 7, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540081, Romania, Punct(e) de contact:  Vasile Litiu, Tel. 0265213512, Email:  [email protected], Fax:  0265211561, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI DE EXTINDERE, UTILARE SI DOTARE TEHNICALA CRRN BRANCOVENESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: BRANCOVENESTI, JUD MURES
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE EXTINDERE, UTILARE SI DOTARE TEHNICALA CRRN BRANCOVENESTI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262800-9 - Lucrari de extindere a cladirilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 770, 503.02RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere:
2.
PROPUNERE TEHNICA
50%
Descriere:
3.
TERMEN DE EXECUTIE
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10784
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 17912 Denumirea: LUCRARI DE EXTINDERE, UTILARE SI DOTARE TEHNICA A CRRN BRANCOVENESTI
V.1) Data atribuirii contractului 8/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EMIVAS CONS S.R.L.
Adresa postala:  STR. MIHAI VITEAZUL, NR. 2, Localitatea:  Reghin, Cod postal:  545300, Romania, Tel. 0265-511324, Email:  [email protected], Fax:  0265-511324
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2290086.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1770503.02 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR AXA 3.2 - REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHPAREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR SOCIALE
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS NR. 6, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 00400213104641, Email:  [email protected], Fax:  00400213104642, Adresa internet (URL):  WWW.CNSC.RO
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL MURES - SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala:  STR. JUSTITIEI NR. 1, Localitatea:  TG. MURES, Cod postal:  540069, Romania, Tel. 0265-262010, Email:  [email protected], Fax:  0265-213827
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DGASPC MURES - SERV. JURIDIC
Adresa postala:  STR. TREBELY NR. 7, Localitatea:  TG MURES, Cod postal:  540081, Romania, Tel. 0265-213512, Email:  [email protected], Fax:  0265-211561, Adresa internet (URL):  WWW. DGASPCMURES.RO
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.10.2010 08:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer