Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de implementare a cerintelor Schengen in punctele de trecere a frontierei - statia CF Falciu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.986.229 RON

Castigatorul Licitatiei: SC COMPANIA CONSTRUCTII FEROVIARE SA
Anunt de atribuire numarul 111305/18.01.2011
Informatii anunt de participare asociat 99981
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  Ion Preda, Tel. 021/3192433, Email:  [email protected], Fax:  021/3192433, Adresa internet (URL):  www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de implementare a cerintelor Schengen in punctele de trecere a frontierei - statia CF Falciu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: statia CF Falciu
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie lucrari de implementare a cerintelor Schengen in punctele de trecere a frontierei - statia CF Falciu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112500-0 - Lucrari de terasament (Rev.2)
34632300-9-Instalatii electrice feroviare (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 986, 229RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
Programul calitatii
10%
Descriere:
3.
Durata de executie
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 946 Denumirea: Lucrari de implementare a cerintelor Schengen in punctele de trecere a frontierei - statia CF Falciu
V.1) Data atribuirii contractului 12/10/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COMPANIA CONSTRUCTII FEROVIARE SA
Adresa postala:  str. Ciprian Porumbescu nr. 21A, Localitatea:  Campulung Moldovenesc, Cod postal:  725100, Romania, Tel. 0230311454, Fax:  0230311454
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8233232.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7986229.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 44
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
- SC ISPCF SA Bucuresti pentru Servicii de proiectare, consultanta, expertiza, asistenta tehnica-5%;
- SC DARIA CONST SRL Negresti Oas pentru Lucrari de reparatii cladiri si lucrari de telecomunicatii-33, 6%;
- SC CONTINUUM SRL Sibiu pentru Lucrari de terasamente-5%.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Contractul de proiectare si executie lucrari nr.946/16.12.2010 a fost atribuit Asocierii SC Constructii Feroviare SA Campulung Mold. ? SC AVITECH Co SRL, in care SC Constructii Feroviare SA Campulung Mold.este lider de asociere cu 80%, iar SC AVITECH Co SRL Voluntari jud. Ilfov - 20%, cu subcontractanti declarati: SC ISPCF SA Bucuresti pentru Servicii de proiectare, consultanta, expertiza, asistenta tehnica-5%, SC DARIA CONST SRL Negresti Oas pentru Lucrari de reparatii cladiri si lucrari de telecomunicatii-33, 6% si SC CONTINUUM SRL Sibiu pentru Lucrari de terasamente-5%.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Iasi
Adresa postala:  str. Anastasie Panu nr.25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 021/3104641, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala:  str. Anastasie Panu nr.25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232.260.600, Fax:  0232.217.808
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SRCF Iasi
Adresa postala:  Piata Garii nr.1, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700090, Romania, Tel. 0232215600
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2011 10:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer