Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de inchidere si ecologizare Mina Barbateni, jud. Hunedoara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.445.287 RON

Castigatorul Licitatiei: CARTEL BAU S.A.
Anunt de atribuire numarul 127249/03.11.2011
Informatii anunt de participare asociat 117401
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CONVERSMINS.A.
Adresa postala: STRADA MENDELEEV, NUMARUL 36-38, ETAJ 2, CAMERA 34-35, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010366, Romania, Punct(e) de contact: Achizitii Contracte, Tel. 021.316.80.19, In atentia: FLORENTINA MARTINESCU, Email: [email protected], Fax: 021.316.80.19, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Intreprindere Publica
Activitate (activitati)
Altele: Conservare si inchidere mine
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de inchidere si ecologizare Mina Barbateni, jud. Hunedoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Mina Barbateni, jud. Hunedoara
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de inchidere si ecologizare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45111260-8 - Lucrari de pregatire a santierelor miniere (Rev.2)
45111230-9-Lucrari de stabilizare a solului (Rev.2)
45111291-4-Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 445, 287RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 118/06.10.2011 Denumirea: LUCRARI DE INCHIDERE SI ECOLOGIZARE MINA BARBATENI, JUD HUNEDOARA
V.1) Data atribuirii contractului 10/6/2011
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CARTEL BAU S.A.
Adresa postala: str. Emil Racovita nr. 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400165, Romania, Tel. 0264/413050, Email: [email protected], Fax: 0264410147
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6185115.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3445287.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti ? Sectia Comerciala
Adresa postala: Bulevardul Unirii nr. 37, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. 021/4083600, Email: [email protected], Fax: 021/3132815, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti ? Sectia Comerciala
Adresa postala: Bulevardul Unirii nr. 37, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. 021/4083600, Email: [email protected], Fax: 021/3132815, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 ZILE INCEPAND CU ZIUA URMATOARE LUARII LA CUNOSTINTA
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. CONVERSMIN S.A. Oficiul Juridic
Adresa postala: Str.Mendeleev, nr.36-38, etaj 5, cam.63, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010366, Romania, Tel. 021/3114298, Fax: 021/3118399, Adresa internet (URL): www.conversmin.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.11.2011 11:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer