Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de inlocuire retea de canalizare -str. Pretotescu Ghe. , sector 4


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
363.889 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. PONI CON S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 6733/26.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA NOVA BUCURESTI
Adresa postala: Str. Brezoianu, nr. 23-25, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010136, Romania, Punct(e) de contact: Ciprian Sandu, Tel.314.01.10, Email: [email protected], Fax: 314.30.95
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de inlocuire retea de canalizare -str. Pretotescu Ghe. , sector 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Mun. Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de inlocuire retea de canalizare -str. Pretotescu Ghe. , sector 4
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
363, 889.24RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1813 Denumirea: Lucrari de inlocuire retea de canalizare -str. Pretotescu Ghe. , sector 4
V.1) Data atribuirii contractului 4/11/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. PONI CON S.A.
Adresa postala: Sos. Giurgiului, nr.12, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel.335.25.75, Fax: 335.25.75
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 363889.24 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.310.46.41, Fax: 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel.319.51.80, Fax: 319.51.81
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
Adresa postala: Str. Ion Brezoianu, nr. 23-25, etaj 2, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010136, Romania, Tel.314.01.10, Fax: 314.30.95
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.07.2007 15:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer