Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de instalare a echipamentelor de incalzire centrala - Politia Comunitara Ploiesti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
281.023 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TERMO-CALOR SERV SRL
Anunt de atribuire numarul 98654/04.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Politia Comunitara a Municipiului Ploiesti
Adresa postala:  B-dul Independentei, nr. 21, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100028, Romania, Punct(e) de contact:  Cristian Balaci, Tel. 0244513467, Email:  [email protected], Fax:  0244513255
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de instalare a echipamentelor de incalzire centrala - Politia Comunitara Ploiesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Ploiesti, bd-ul Independentei nr.21
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de instalare a echipamentelor de incalzire centrala - Politia Comunitara Ploiesti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45331100-7 - Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
281, 022.95RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1350 Denumirea: Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala - Politia Comunitara Ploiesti
V.1) Data atribuirii contractului 12/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TERMO-CALOR SERV SRL
Adresa postala:  STRADA UNGHIULUI NR.14, Localitatea:  PLOIESTI, Cod postal:  100358, Romania, Tel. 0721240727, Fax:  0721240727
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 283000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 281022.95 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel Ploiesti, Prahova
Adresa postala:  strada Emile Zola nr.4, Localitatea:  ploiesti, Cod postal:  100043, Romania, Tel. 0244522445, Email:  [email protected], Fax:  0244522452, Adresa internet (URL):  www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Contracte, Achizitii Publice, Juridic, Proceduri
Adresa postala:  bd-ul Independentei nr.21, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100028, Romania, Tel. 0244513255, Email:  [email protected], Fax:  0244515420, Adresa internet (URL):  www.polcomploiesti.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.12.2010 09:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer