Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de instalare statii de transformare -Demontare, transport pe un nou amplasament, montare si modernizare statie 20/6kv -SR4, inclusiv proiectul de executie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
78.533 RON

Castigatorul Licitatiei: IMSAT MOTRU S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 131007/22.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de instalare statii de transformare -Demontare, transport pe un nou amplasament, montare si modernizare statie 20/6kv -SR4, inclusiv proiectul de executie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Cariera Seciuri, loc.Prigoria, jud.Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de instalare statii de transformare -Demontare, transport pe un nou amplasament, montare si modernizare statie 20/6kv -SR4, inclusiv proiectul de executie, conform Caiet de Sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45317200-4 - Lucrari de instalare electrica de transformatoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
78, 533.26RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 110/DMBE Denumirea: Lucrari de instalare statii de transformare -Demontare, transport pe un nou amplasament, montare si
V.1) Data atribuirii contractului 14.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IMSAT MOTRU S.A.
Adresa postala: Str. Calea Tismanei nr.25, Localitatea: Motru, Cod postal: 215200, Romania, Tel. 0253 410 204, Email: [email protected], Fax: 0253 360 007, Adresa internet (URL): www.imsatmotru.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 78865.57 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 78533.26 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Gorj - Sectia Comerciala
Adresa postala: str.Tudor Vladimirescu, nr.34, jud.Gorj, loc.Tg.Jiu, Localitatea: Berbesti, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253218661, Fax: +40 253218417, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta( OUG34/2006 ), despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Legislatie din cadrul E.M.C. Berbesti
Adresa postala: Str.Principala , nr. 1, Localitatea: Berbesti, Cod postal: 247030, Romania, Tel. +40 250869340, Fax: +40 250869323
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.11.2012 14:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer