Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - LUCRARI DE INTERVENTIE IN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILOR DE LOCUINTE 9, 11, 13 DIN STRADA INDEPENDENTEI, 28, 30, 32 DIN STRADA FLORILOR,


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.340.192 RON

Castigatorul Licitatiei: PROSERV S.A.
Anunt de atribuire numarul 82592/02.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 69523
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL CALAN
Adresa postala: strada Garii, nr.1, oras Calan, jud Hunedoara, Localitatea: Calan, Cod postal: 335300, Romania, Punct(e) de contact: Petru Stanciu, Tel.0254730223, In atentia: ServiciuluiUrbanism Achizitii Publice, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0254732954, Adresa internet (URL): www.primariacalan.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
LUCRARI DE INTERVENTIE IN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILOR DE LOCUINTE9, 11, 13 DIN STRADA INDEPENDENTEI, 28, 30, 32 DIN STRADA FLORILOR,
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasul CALAN jud HUNEDOARABLOCURILE DE LOCUINTE9, 11, 13 DIN STRADA INDEPENDENTEI nr 9, 11, 13, si BLOCURILE DE LOCUINTE 28, 30, 32 DIN STRADA FLORILOR, nr 28, 30, 32
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE INTERVENTIE IN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE LA BLOCURILOR DE LOCUINTE: 9, 11, 13 DIN STRADA INDEPENDENTEI, 28, 30, 32 DIN STRADA FLORILOR, ORAS CALAN, JUD. HUNEDOARA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45321000-3 - Lucrari de izolare termica (Rev.2)
45261310-0-Lucrari de hidroizolare (Rev.2)
45410000-4-Lucrari de tencuire (Rev.2)
45421100-5-Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 340, 192.22RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Durata de executie
10%
Descriere:
3.
Termen de garantie
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24 din 19 august 2009 Denumirea: Lotul 1 Lucrari de interventie pt. crestereaperformantei energ.la Blocul 9str INDEPENDENTEI nr 9
V.1) Data atribuirii contractului 8/10/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROSERV S.A.
Adresa postala: Str. Piata Iancu de Hunedoara, Nr. 1, Hala Ebos, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: 331130, Romania, Tel.0254718488, Email: [email protected], Fax: 0254718488, Adresa internet (URL): www.proservhd.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 208073.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 146561.91 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 25 din 19 august 2009 Denumirea: Lotul 2 Lucrari de interventie pt.cresterea performantei energ.la Blocul 11 str INDEPENDENTEI nr 11
V.1) Data atribuirii contractului 8/10/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROSERV S.A.
Adresa postala: Str. Piata Iancu de Hunedoara, Nr. 1, Hala Ebos, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: 331130, Romania, Tel.0254718488, Email: [email protected], Fax: 0254718488, Adresa internet (URL): www.proservhd.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 645959.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 446416.42 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 26 din 19 august 2009 Denumirea: Lotul 3 Lucrari de interventie pt.cresterea performantei energ.la Blocul 13 str INDEPENDENTEI nr 13
V.1) Data atribuirii contractului 8/10/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROSERV S.A.
Adresa postala: Str. Piata Iancu de Hunedoara, Nr. 1, Hala Ebos, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: 331130, Romania, Tel.0254718488, Email: [email protected], Fax: 0254718488, Adresa internet (URL): www.proservhd.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 208073.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 139865.39 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 27 din 19august 2009 Denumirea: Lotul 4 Lucrari de interventie pt.cresterea performantei energ.la Blocul 28 str Florilornr 28
V.1) Data atribuirii contractului 8/10/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROSERV S.A.
Adresa postala: Str. Piata Iancu de Hunedoara, Nr. 1, Hala Ebos, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: 331130, Romania, Tel.0254718488, Email: [email protected], Fax: 0254718488, Adresa internet (URL): www.proservhd.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 274243.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 192814.65 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 28 din 19 august 2009 Denumirea: Lotul 5 Lucrari de interventie pt.cresterea performantei energ.la Blocul 30 str Florilornr 30
V.1) Data atribuirii contractului 8/10/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROSERV S.A.
Adresa postala: Str. Piata Iancu de Hunedoara, Nr. 1, Hala Ebos, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: 331130, Romania, Tel.0254718488, Email: [email protected], Fax: 0254718488, Adresa internet (URL): www.proservhd.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 208073.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 139865.39 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 29 din 19 august 2009 Denumirea: Lotul 6 Lucrari de interventie pt.cresterea performantei energ.la Blocul 32 str Florilornr 32
V.1) Data atribuirii contractului 8/10/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROSERV S.A.
Adresa postala: Str. Piata Iancu de Hunedoara, Nr. 1, Hala Ebos, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: 331130, Romania, Tel.0254718488, Email: [email protected], Fax: 0254718488, Adresa internet (URL): www.proservhd.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 749047.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 529304.98 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
(1) Materialele si sistemele izolante utilizate de contractorul executarii lucrarilor de interventie trebuie sa fie insotite de declaratiile de conformitate ale producatorilor, prin care sa se ateste conformitatea cu specificatiile tehnice recunoscute in conditiile legii. (2) Declaratiile de conformitate se anexeaza la documentele ce completeaza cartea tehnica a constructiei. (3) Urmarirea si verificarea executarii lucrarilor de interventie se realizeaza prin diriginti de santier autorizati conform legislatiei in vigoare. Obligatiile si raspunderile dirigintilor de santier sunt cele prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare. (4) Programul de control al executarii lucrarilor de interventie cuprinde inspectia in urmatoarele faze determinante: a) inspectia suprafetelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinte pregatite in vederea aplicarii sistemului termoizolant; b) inspectia suprafetelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinte privind modul de fixare/prindere a sistemului termoizolant corespunzator specificatiei producatorului. (5) Perioada de garantie de buna executie acordata lucrarilor executate va fi de minim trei ani .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: strada Stavropoles, nr. 6, sector 3 , ,Localitatea: Bucuresti, ,Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: Str. I.C. Bratianu nr. 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510111, Romania, Tel.0258-810.289, Email: [email protected], Fax: 0258-810.286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Autoritatii contractanta- SERVICIUL URBANISM-ACHIZITII PUBLICE la adresa mentionata la I.a)
Adresa postala: Adresa postala: strada Garii, nr 1, jud Hunedoara , Localitatea: Calan, Localitatea: CALAN, Cod postal: 335300, Romania, Tel.40 (0) 254 730, Email: [email protected], Fax: +40 (0) 254 732 954
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.10.2009 12:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer