Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de intretinere drumuri forestiere


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.758.431 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.COBADI IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 1209/29.05.2007
Informatii anunt de participare asociat 2502
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE IONUT ZLOTA, Tel.021 317 10 05 int 215, Email: [email protected], Fax: 021 317 10 05 int 250, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de intretinere drumuri forestiere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Drumurile forestiere din cadrul Directiei Silvice Ploiesti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de lucrari de intrtinere drumuri forestiere
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 1, 758, 431 RON si 3, 250, 015RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4426 Denumirea: ACORD CADRU Lucrari de intretinere drumuri forestiere DS Ploiesti
V.1) Data atribuirii contractului 5/2/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.COBADI IMPEX S.R.L.
Adresa postala: str.Bratianu , Bloc A2, Sc.d, Ap1, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130048, Romania, Tel.0245216164, Fax: 0245719201
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2854673.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1914751.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4426 Denumirea: ACORD CADRU Lucrari de intretinere drumuri forestiere DS Ploiesti
V.1) Data atribuirii contractului 5/2/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.VIROMET CONS S.R.L.
Adresa postala: Aleea Energiei, nr.7, Bloc 9I, Sc. A, Ap.3, Localitatea: Campina, Cod postal: 105600, Romania, Tel.0244376389, Fax: 0244376447
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2854673.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1758431.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4426 Denumirea: ACORD CADRU Lucrari de intretinere drumuri forestiere DS Ploiesti
V.1) Data atribuirii contractului 5/2/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.SAND COMPANY S.R.L.
Adresa postala: SOSEAUA VESTULUI, NR.12, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100298, Romania, Tel.0244315034, Fax: 0244315034
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2854673.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2626028.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4426 Denumirea: ACORD CADRU Lucrari de intretinere drumuri forestiere DS Ploiesti
V.1) Data atribuirii contractului 5/2/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.SISI S.R.L.
Adresa postala: STR.PRINCIPALA, NR.192, JUD. PRAHOVA, Localitatea: MANESTI, Cod postal: 107375, Romania, Tel.0244484325, Fax: 0244484325
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2854673.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1850602.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4426 Denumirea: ACORD CADRU Lucrari de intretinere drumuri forestiere DS Ploiesti
V.1) Data atribuirii contractului 5/2/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.TOPET S.R.L.
Adresa postala: STR.LUNCA NR.10, SAT TESILA, JUD.PRAHOVA, Localitatea: VALEA DOFTANEI, Cod postal: 107645, Romania, Tel.0244369121, Fax: 0244369121
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2854673.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2616870.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4426 Denumirea: ACORD CADRU Lucrari de intretinere drumuri forestiere DS Ploiesti
V.1) Data atribuirii contractului 5/2/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.APASCO S.A.
Adresa postala: STR.TABLA BUTII, NR.283, JUD.PRAHOVA, Localitatea: MANECIU, Cod postal: 107355, Romania, Tel.0244295440, Fax: 0244295444
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2854673.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3250015.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: str.Emil Zola, nr.4, ,Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100143, Romania, Tel.0244/522445, Fax: 0244/522452
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: b-dul Dinicu Golescu, nr.38, sect.1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Ploiesti, Compartimentul Juridic
Adresa postala: str.Iuliu Maniu, nr.3, ,Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100143, Romania, Tel.0244/594706, Fax: 0244/595836
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2007 13:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer