Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de intretinere si interventii accidentale la cladiri si instalatii aferente de pe raza de activitate a Sucursalei CREIR CF Craiova


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
990.000 RON

Castigatorul Licitatiei: DELINUS PRODIMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 135365/12.07.2012
Informatii anunt de participare asociat 126461
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: prin Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii CF Craiova, B-dul Decebalnr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Punct(e) de contact: Teodor Voinea, Tel. +40 351403282, Email: [email protected], Fax: +40 351403282, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de intretinere si interventii accidentale la cladiri si instalatii aferentede pe raza de activitate a Sucursalei CREIR CF Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Cladirile cu specific feroviar de pe raza Sucursalei CREIR CF Craiova
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarilece pot fi executate in cadrul interventiilor accidentale si pentru intretinerea mijloacelor fixe sunt: reparatii si revizii sarpante, invelitori tigla, tabla si hidroizolatie , reparatii si revizii glafuri, dolii, jgheaburi si burlane , reparatii tencuieli , zugraveli si vopsitorii, revizii, reparatii si inlocuiri tamplarie existentadin lemn si metal, refacere pardoseli ( scandura, placaj OSB, covor PVC, gresie si parchet ), refacutsobe si cosuri de fum, revizii si reparatii instalatii sanitare, apa-canal, electrice, etc..
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
990, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
52/6/ 182 /2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 396 Denumirea: Acord cadru " Lucrari de intretinere si interventii accidentale la cladiri si instalatii aferente"
V.1) Data atribuirii contractului 04.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DELINUS PRODIMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str.13 Decembrie, nr.121, ap.7, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500169, Romania, Tel. 0745045503, Email: [email protected], Fax: (0268) 423620
Matei Da Mi Impex S.R.L.
Adresa postala: Str. Victoriei, nr. 60, Localitatea: Piatra, Cod postal: 235500, Romania, Tel. 0727256032, Email: [email protected];[email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 990000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 990000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iarcontractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Acordul cadru se va incheia cu un numar de trei operatori economici, daca numarul de oferte admisibile va permite acest lucru. In cazul in care numarul operatorilor economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile este mai mic de trei, autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire pentru incheierea acordului cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care au prezentat oferta admisibila.Contractele subsecvente se vor incheia in functie de existenta fondurilor, autoritatea contractanta va atribui contractele subsecvente fara reluarea competitiei, prin utilizarea metodei ?cascada?, care presupune atribuirea contractului subsecvent intotdeauna operatorului clasat pe locul 1. In cazul in care operatorul clasat pe locul 1 nu are capacitatea sa execute lucrarile in cauza, contractul subsecvent se va atribui urmatorului operator economic semnatar al acordului, si asa mai departe.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj
Adresa postala: Str. Brestei nr. 12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Email: [email protected], Fax: +40 251419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centru Regional EIR CF Craiova
Adresa postala: Bulevardul Decebal nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Tel. +40 351403214, Fax: +40 351403214
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.07.2012 09:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer