Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de intretinere si interventii accidentale la cladiri si instalatii aferente de pe raza de activitate a Sucursalei CREIR CF Craiova


Anunt de participare (utilitati) numarul 146514/12.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: prin Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii CF Craiova, B-dul Decebalnr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Punct(e) de contact: Viorel Radut, Adriana Cioroianu, Tel. +40 351403282, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 351403282, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Lucrari de intretinere si interventii accidentale la cladiri si instalatii aferentede pe raza de activitate a Sucursalei CREIR CF Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Cladirile cu specific feroviar de pe raza Sucursalei CREIR CF Craiova
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 247, 500 si 990, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): durata primului contract subsecvent este de 3 luni cu o valoare maxima de 247.500 lei fara TVA, cuprinzand lucrari cu caracter de interventii accidentale, iar urmatoarele contracte subsecvente se vor incheiape o perioada de 3 luni in functie de necesitatile beneficiarulului si de fondurile disponibile.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarilece pot fi executate in cadrul interventiilor accidentale si pentru intretinerea mijloacelor fixe sunt: reparatii si revizii sarpante, invelitori tigla, tabla si hidroizolatie , reparatii si revizii glafuri, dolii, jgheaburi si burlane , reparatii tencuieli , zugraveli si vopsitorii, revizii, reparatii si inlocuiri tamplarie existentadin lemn si metal, refacere pardoseli ( scandura, placaj OSB, covor PVC, gresie si parchet ), refacutsobe si cosuri de fum, revizii si reparatii instalatii sanitare, apa-canal, electrice, etc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile de intretinere si interventii accidentale la cladiri si instalatiile aferente cu specific feroviar in valoare de 247.500 lei pentru un contract subsecvent la preturile pe unitatea de masura ofertate conform devizelorpe categorii de lucrari anexate.Valoarea minima de lucrari previzionata in conformitate cu listele de cantitati de lucrari pe U/M ce va fi efectuata in baza primului contract subsecvent pentru 3 luni calendaristice este valoarea minima si reprezinta valoarea totala a situatiilor de lucrari comandate in baza solicitarilor primite din teren , obtinuta prin multiplicarea preturilor pe U/M ofertate cu cantitatile masurateefectiv pe teren.Cantitati minime contract subsecvent- reparat / refacut acoperisuri tip terasa (hidroizolatie) si tip sarpanta acoperita cu tabla sau tigla: 500mp-tencuieli, glet, zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare la pereti si tavane: 200mp-reparat/inlocuit tamplarie din lemn si metal (usi, cercevele, lambriuri) :150mp-refacut imbracaminte asfaltica peroane si borduri :100mp
-reparat/ inlocuit pardoseli scandura, parchet, mozaic, covor PVC, gresie: 100mp
-reparat /refacut sobe teracota: 30 buc-inlocuit corpuri radiatoare: 5 buc
-montat pereti si tavane din ghips-carton: 20mp
-reparat/inlocuit imprejmuiri din panouri plasa si prefabricate: 20mp
-transport auto materiale si moloz: 13t
-reparat instalatie electrica: 2 buc
-reparat instalatie alimentare cu apa/canalizare: 1 buc
-reparat instalatie sanitara: 3 bucCantitati maxime contract subsecvent- reparat / refacut acoperisuri tip terasa (hidroizolatie) si tip sarpanta acoperita cu tabla sau tigla: 2500mp-tencuieli, glet, zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare la pereti si tavane: 700mp-reparat/inlocuit tamplarie din lemn si metal (usi, cercevele, lambriuri) :500mp-refacut imbracaminte asfaltica peroane si borduri :1000mp
-reparat/ inlocuit pardoseli scandura, parchet, mozaic, covor PVC, gresie: 800mp
-reparat /refacut sobe teracota: 70 buc-inlocuit corpuri radiatoare: 10 buc
-montat pereti si tavane din ghips-carton: 50mp
-reparat/inlocuit imprejmuiri din panouri plasa si prefabricate: 50mp
-transport auto materiale si moloz: 20t
-reparat instalatie electrica: 5 buc
-reparat instalatie alimentare cu apa/canalizare: 5 buc
-reparat instalatie sanitara: 5 bucCantitati minime acord cadrureparat / refacut acoperisuri tip terasa (hidroizolatie) si tip sarpanta acoperita cu tabla sau tigla: 2500mp-tencuieli, glet, zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare la pereti si tavane: 700mp-reparat/inlocuit tamplarie din lemn si metal (usi, cercevele, lambriuri) :500mp-refacut imbracaminte asfaltica peroane si borduri :1000mp
-reparat/ inlocuit pardoseli scandura, parchet, mozaic, covor PVC, gresie: 800mp
-reparat /refacut sobe teracota: 70 buc-inlocuit corpuri radiatoare: 10 buc
-montat pereti si tavane din ghips-carton: 50mp
-reparat/inlocuit imprejmuiri din panouri plasa si prefabricate: 50mp
-transport auto materiale si moloz: 20t
-reparat instalatie electrica: 5 buc
-reparat instalatie alimentare cu apa/canalizare: 5 buc
-reparat instalatie sanitara: 5 bucCantitati maxime acord cadru
- reparat / refacut acoperisuri tip terasa (hidroizolatie) si tip sarpanta acoperita cu tabla sau tigla: 12.000 mp
-tencuieli, glet, zugraveli si vopsitorii interioare si exterioare la pereti si tavane: 9000mp
-reparat/inlocuit tamplarie din lemn si metal (usi, cercevele, lambriuri) :1000mp
-refacut imbracaminte asfaltica peroane si borduri :10 000mp
-reparat/ inlocuit pardoseli scandura, parchet, mozaic, covor PVC, gresie: 2000mp
-reparat /refacut sobe teracota: 500buc
-inlocuit corpuri radiatoare: 100buc
-montat pereti si tavane din ghips-carton: 300mp
-reparat/inlocuit imprejmuiri din panouri plasa si prefabricate: 500mp
-transport auto materiale si moloz: 250t-reparat instalatie electrica: 50buc
-reparat instalatie alimentare cu apa/canalizare: 50buc
-reparat instalatie sanitara: 50buc
Valoarea estimata fara TVA: intre 247, 500 si 990, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de 10.000 lei.Perioada de valab a gar de part va fi cel putin egala cu perioada de valab a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Pentru situatia in care garantia de participare se constituie in alta moneda, se va avea in vedere cursulafisat de BNR valabil la data publicarii anuntului de participare in SEAP.Forma de constituire a garantiei de participare: - virament bancar in contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL ;
- se prezinta O.P. confirmat debanca emitenta - copia documentului, sau-instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezintain original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat, sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, conform prevederilor art. 86 alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioareAutoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006 si in conformitate cu prevederileart.2781 din OUG nr.34/2006.In cazul in care ofertantul depune o contestatie la procedura de atribuire la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, iar Consiliul respinge pe fondcontestatia, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare o suma, in conformitate cu art.2781 din OUG nr.34/2006 completata si modificata, respectiv suma de 4769, 99 lei.Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 2781 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Garantie de buna executie este 5% din valoarea contractului, fara TVAGarantia de buna executie a contractului se poateconstitui astfel: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract.- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din pretul contractului.Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea).Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune in original.
2.Declaratie privind neincadrarea la art.181 din OUG 34/2006.Ofertantul va depune o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune in original.
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Autoritatea contractanta are dreptul de a excludeoperatorii care se afla in una din situatiileprevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.
3.Declaratie privind neincadrarea la art. 691 din OUG 34/2006.Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinatorva depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune in original. Formularul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.691 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata.
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF ?CFR? SA Bucuresti ? Suc. ?CREIR CF? Craiova urmatorii: Directorul ? Gheorghe Popa Ingineru, Contabil Sef ? Florica Osain, Sef Divizia Patrimoniu ? Teodor Voinea, Sef Serviciu Administrare Patrimoniu-Marieta Andreescu, Ing. Serviciu Administrare Patrimoniu- Lavinia Stefan, ef Oficiu Juridic ? Ilie Roman, Consilier juridic ? Cristiana-Vichi Vizitiu, Consilier juridic ? Irina Valentina Tudoran, Consilier juridic ? Cosmin-Laurentiu Neamtu, Consilier juridic ?Traian Barbut, , Sef Serviciu BAI ? Petronela Hertzog, Sef Serviciu Contabilitate ? Lidia Leoveanu, Sef Serviciu PDFC-C- Crina Diaconu, Sef Birou Achizitii Publice ? Viorel Radut, cons.jur. Birou Achizitii ? Adriana Cioroianu
4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, subcontractant, asociat).Ofertantul /ofertantul asociat/subcontractantul va depune o declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu Formularul B6 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, subcontractant, asociat)? se depune in original.
5. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta.Avand in vedere prevederileOrdinului ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independentain conformitate cu Formularul 14 ? se depune in original. Declaratia se completeaza dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante.In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC -in original sau copie legalizata.
2. Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000 pentru lucrari de ?reparatii si intretinere cladiri cu specific feroviar si toate instalatiile aferente ?. Pentru lucrarilede ?reparatii si intretinere cladiri cu specific feroviar si toate instalatiile aferente ?, ofertantii trebuie sa detinaAutorizatie de Furnizor Feroviar si Agrement Tehnic Feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
. Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
In cazul asocierilor, cele mai de sus se aplica pentru fiecare partener pentru categoria/categoriile de servicii ce urmeaza a le presta, asa cum reiese din Acordul de asociere.
In cazul in care, ofertantul este declarat castigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER, sau a Agrementului tehnic nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea Autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic, pe toata durata de derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora.
3.Declaratie ca ofertantul are calitatea de I.M.M. (atunci cand este cazul).Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, cifra de afaceri si garantia de buna executie. Se va completa Formular IMM.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Fisa de informatii generale din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani(fara anul in curs), in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor economici si bilantul contabil pe anul 2012, vizat si inregistrat de organele competente.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularul G? formularul se depune in original si bilantulcontabil pe anul 2012, vizat si inregistrat de organele competente ?copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
2.Angajament de sustinere financiara, daca este cazul.a) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. b) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la lit. a).Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice1 din OUG 34/2006 si va depune in acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2-cerintele a), c1) si d) in original .
Modalitatea de indeplinire
Angajament de sustinere financiara, daca este cazul.a) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. b) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la lit. a).Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice1 din OUG 34/2006 si va depune in acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2-cerintele a), c1) si d) in original .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)Lista cu principalelelucrari executate in ultimii 5 ani (impliniti la data limita de depunere a ofertei), care va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor in conformitate cu normele profesionale din domeniu si beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati (Completare Formular E).
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularul E-in original.
2)Pentru demonstrarea experientei similare se solicita ca cerinta minima executarea amaxim 3 contractein ultimii 5 ani, de catre ofertant a unor lucrari de natura si complexitate similare lucrarilor ce fac obiectul contractuluia caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 247.500 lei fara TVA.Valorile minime se refera numai la partea executata de catre operatorul economic ofertant, in cazul in care oferta depusa a fost alta decat oferta individuala.
Operatorul economic trebuie sa faca dovada experientei similare prin depunerea documentelor doveditoare -Formular B4 impreuna cu certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Documentele doveditoare vor fi prezentate in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul?.
Pentru echivalenta leu/alta valuta se va avea in vedere cursul mediu annual publicat de BNR pentru anii 2008, 2009, 2010, 2011 si 2012.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va completa Formularul F -in original-fisa de experienta similara pentru fiecare contract a caror obiect a fost executia de lucrari similare.
3)Informatii privind subcontractarea.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. Declaratia privind subcontractantii, partile din contract care urmeaza sa le indeplineasca si acordul acestora (se vor prezenta informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti, specializarea acestora, datele de recunoastere ale subcontractantilor). In cazul in care nu vor fi parti subcontractate, se va prezenta declaratia cu mentiunea ?nu este cazul?. Subcontractantii de specialitate vor fi nominalizati pe fiecare specialitate.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va completa Formularul D ?in original.
4)Informatii privind asocierea.
In cazul asocierii: Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o insotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).
Acordurile / contractele de subcontractare pot fi incheiate sub conditia atribuirii contractului in procedura de fata, insa nu pot contine clauze care contravin ofertei prezentate, formularului de contract aferent procedurii si niciunei prevederi a documentatiei.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta acordul de asociere intocmit conform Formular 9?in original.
5. Informatii privind capacitatea profesionala
Ofertantul va demonstra capacitatea profesionala a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de lucrari prin prezentarea urmatoarelor informatii/ documente: Declaratie ( Formularul I- in original) care contine informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si informatii referitoare la personalul de conducere. Declaratia va fi insotita de CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului, al inginerului de specialitate constructii civile si industriale, precum si ale oricaror altor specialisti cu sarcini ?cheie? in indeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularul I- in original.
6)Informatii privind dotarea tehnica.
Ofertantul detine sau are drept de folosinta pentru dotari, utilaje, echipamente, mijloace de transport ce le va utiliza in indeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie (FormularHin original) referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, pe care ofertantulse angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
7)Angajament de sustinere tehnica, daca este cazul.
a)In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.b)Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la pct a).
Modalitatea de indeplinire
Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice1 din OUG 34/2006 si va depune in acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2- cerintele a), c1) si d) in original .
1.Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul contractului. Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).
Modalitatea de indeplinire
1.Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul contractului. Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).
2.Certificat de protectia mediului SR EN ISO 14001.Ofertantul trebuie sa prezinte dovada ca are implementat si certificatul standard de management al mediului SR EN ISO 14001 sau echivalentul lui pe domeniul de activitate corespunzator obiectului contractului.Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).
Modalitatea de indeplinire
2.Certificat de protectia mediului SR EN ISO 14001.Ofertantul trebuie sa prezinte dovada ca are implementat si certificatul standard de management al mediului SR EN ISO 14001 sau echivalentul lui pe domeniul de activitate corespunzator obiectului contractului.Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Precizari specifice privind licitatia electronica, conform art. 164 din OUG 34/2006: a) in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera la pretul total al listelor cu cantitatile de lucrari pe unitatea de masura, fara TVA;b) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: ? ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie?.Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una).Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore).Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare.c) Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, prin fax la nr. 0351/403282, in termen de 24 ore, formularul de oferta financiara cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
93/615 /2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.09.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.10.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.10.2013 11:00
Locul: Sucursala CREIR CF Craiova, Birou Achizitii Publice, Craiova, B-dul Decebal nr. 1, tel. 0351403282
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Acordul cadru se va incheia cu un numar de trei operatori economici, daca numarul de oferte admisibile va permite acest lucru. In cazul in care numarul operatorilor economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile este mai mic de trei, autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire pentru incheierea acordului cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care au prezentat oferta admisibila.Contractele subsecvente se vor incheia in functie de existenta fondurilor, autoritatea contractanta va atribui contractele subsecvente fara reluarea competitiei, prin utilizarea metodei ?cascada?, care presupune atribuirea contractului subsecvent intotdeauna operatorului clasat pe locul 1. In cazul in care operatorul clasat pe locul 1 nu are capacitatea sa execute lucrarile in cauza, contractul subsecvent se va atribui urmatorului operator economic semnatar al acordului cu conditia ca valoarea totala a listelor de cantitati de lucrari pe U/M a ofertantului 2 sa nu depaseasca respectiva valoare adjudecata de primul ofertant (conform formularului de oferta financiar-Anexa3), si asa mai departe.Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: Avand in vedere faptul ca acordul cadru se va incheia cu un numar maxim de 3 operatori economici, deparatajarea ofertelor cu pret egal se va face in felul urmator: a)sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, b)sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul II, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, pret care nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul I.c)sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul III, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, pret care nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul II.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centru Regional EIR CF Craiova
Adresa postala: Bulevardul Decebal nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Tel. +40 351403214, Fax: +40 351403214
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2013 14:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer