Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de intretinere si reparatii linii CF ? 5 loturi - SCREIR CF Timisoara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.165.186 RON

Castigatorul Licitatiei: Wiebe Romania SRL
Anunt de atribuire numarul 146201/29.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141271
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala Centrul Regional de Exploatare Intretinere si Reparatii CF Timisoara, Str.Garii nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Gurza, Tel. +40 256494158, In atentia: Vasile Gurza, Email: [email protected], Fax: +40 256494158, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de intretinere si reparatii linii CF ? 5 loturi - SCREIR CF Timisoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Lot 1 : st.CF Bretea Strei, Lot 2 : st. CF Calan Bai, Lot 3 : st.CF Pui; Lot 4: linia Pui ? Baru Mare si st.CF Banita, Lot 5 : st.CF Baiesti
Codul NUTS: RO42 - Vest
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
*Lot 1 : scoaterea din functie a aparatelor de cale S 11, S 12 si inlocuirea acestora cu panouri, demontarea TDJ 14/16, demontarea liniilor 4, 5 si 6, inlocuirea traverselor de lemn necorespunzatoare cu traverse lemn noi, inlocuirea traverselor de beton T13 prindere E2 cu traverse beton noi T13 prindere K, inlocuirea JIL-urilor tip 49 de 15 m (4 buc.) necorespunzatoare cu JIL-uri noi precum si inlocuirea sinei pe zona fostelor aparate cale S 11 si S 12..*Lot 2 : reabilitarea zonelor aparatelor de cale cap.X + Y fir 1+ fir 2 in statia Calan Bai. Aceste lucrari constau din desfiintari de linii si aparate cale, introducerea aparatelor de cale ( 2 buc.) in locul a doua TDJ-uri care se desfiinteaza, inlocuirea cu panouri de cale a unor aparate de cale, inlocuiri de traverse normale de lemn necorespunzatoare.* Lot 3 : consolidarea liniei 4 abatuta statia Pui .Se vor inlocui : - traverse de lemn necorespunzatoare cu traverse beton T 13 noi- 1152 buc., - traverse delemn necorespunzatoare cu traverse de lemn noi ? 30 buc., - JIL-urile tip 49 de 15 m necorespunzatoare cu JIL-uri noi de acelasi tip si se va refaceprisma de piatra sparta la dimensiunea prevazuta in instructie.* Lot 4 : consolidarea liniei curente Pui-Baru Mare fir 1 intre km 49+000-51+000 prin inlocuirea traverselor de beton necorespunzatoare (ramase in urma deraierii din 08.04.2013) cu traverse beton T13, T18 si T17;
-consolidarea liniei IV directa fir 1 statia Banita intre ax statie si cap Y km 68+200-67+730 prininlocuirea traverselor delemn necorespunzatoare cu traverse de beton in vederea uniformizarii tipului detraverse .* Lot 5 : reabilitarea zonelor aparatelor de cale cap.X + Y fir 1+ fir 2 in statia Baiesti. Aceste lucrari constau din desfiintari de linii, aparate cale, inlocuiri de aparate de cale cu refacerea stratului de repartitie, inlocuirea cu panouri de cale a unor aparate de cale, inlocuiri de traverse normale de lemn, evacuarea pamantului de pe bancheta caii.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 165, 185.88RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3/1/3/BAP/127/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 22 Denumirea: Reabilitare zona aparatelor de cale cap X+Y, fir 1 si 2 Statia Calan Bai, Linia 116 Livezeni - Simeri
V.1) Data atribuirii contractului 08.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Wiebe Romania SRL
Adresa postala: Str. Frumoasa 11, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010985, Romania, Tel. +40 0372113000, Email: [email protected], Fax: +40 0213172995, Adresa internet (URL): www.wiebe.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 104801.15 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 104272.25 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 23 Denumirea: Consolidarea liniei Pui-Baru Mare fir I si a Liniei IV directa ? Statia Banita intre ax statie si ca
V.1) Data atribuirii contractului 08.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Wiebe Romania SRL
Adresa postala: Str. Frumoasa 11, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010985, Romania, Tel. +40 0372113000, Email: [email protected], Fax: +40 0213172995, Adresa internet (URL): www.wiebe.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 95571.64 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 93552.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 24 Denumirea: Reabilitarea zona aparatele de cale cap X-Y , Statia Baiesti, fir 1 si 2 , Linia 116 Livezeni - Simer
V.1) Data atribuirii contractului 08.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Wiebe Romania SRL
Adresa postala: Str. Frumoasa 11, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010985, Romania, Tel. +40 0372113000, Email: [email protected], Fax: +40 0213172995, Adresa internet (URL): www.wiebe.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 317371.13 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 317044.58 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 27 Denumirea: Consolidarea liniei III directa fir 2, statia Bretea Strei, Linia 116 Livezeni - Simeria
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Wiebe Romania SRL
Adresa postala: Str. Frumoasa 11, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010985, Romania, Tel. +40 0372113000, Email: [email protected], Fax: +40 0213172995, Adresa internet (URL): www.wiebe.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 994182.33 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 942404.68 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 28 Denumirea: Consolidare linia 4 abatuta Statia Pui, Linia 116 Livezeni - Simeria
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Wiebe Romania SRL
Adresa postala: Str. Frumoasa 11, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010985, Romania, Tel. +40 0372113000, Email: [email protected], Fax: +40 0213172995, Adresa internet (URL): www.wiebe.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 744938.41 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 707912.37 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertanttilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. Termenul limita de finalizare al lucrarilor este data de 15.12.2013, deoarece fondurile alocate sunt doar pentru acest an calendaristic.Pe parcursul derularii contractului, pentru resursele materiale stabilite de achizitorprin caietul de sarcini, executantul va prezenta aviz de insotire a marfii din care sa rezulte denumirea si cantitatea bunurilor livrate insotite de notele de cantar. In situatia in care resursele materiale au fost aprovizionate inainte de semnarea contractului, si se afla pe stoc, executantul lucrarilor va prezenta avizul de insotire a marfii intocmit de executant pentru asigurarea transportului la locul lucrarii. Ambele avize vor avea continut minimal obligatoriu de informatii privind datele avizului de insotire a marfii.Aanexa la oferta tehnica cu resursele materiale pentru care se solicita executantului sa declare furnizorul vor fi cuprinse in propunerea tehnica.Contractele de prestari servicii/inchiriere cu tertii pentru operatiile incluse in devizul oferta vor fi prezentate in copie semnata/stampilata ? conform cu originalul ? , datata, cu mentiunea ca nu vor mai suferi modificari ulterioare.Clauzele contractuale ale acestor contracte trebuie sa ofere suficiente informatii pentru a justifica executarea prestatiilor in conformitate cu prevederile propunerilor tehnice si financiare, si se vor introduce in plicul cu ? DOCUMENTE DE CALIFICARE ?.OBS : Toate certificatele, autorizatiile, agrementele, procesele verbale, recomandarile si documentele mentionate mai sus vor fi prezentate in original ( sau in copie legalizata )la solicitarea comisiei de evaluare, pentru confruntare cu documentele depuse in oferta, in cazul in care acesta a fost depus in copie cu mentiunea ? conform cu originalul ? .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Timis - Sectia Comerciala
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel. +40 256498054, Email: [email protected], Fax: +40 256200040
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala CREIR CF Timisoara - Oficiul Juridic
Adresa postala: Str.Garii nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Tel. +40 256494158, Fax: +40 256494158
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.10.2013 13:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer