Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de intretinere si reparatii linii CF ? linia I, II 500 Ploiesti ? Vicsani; linia 507 Bacau ? Bicaz; linia I, II 511 Gura Humorului ? Ilva Mica: LOT 1-4


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
532.864 RON

Castigatorul Licitatiei: DARIA CONST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146935/04.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142449
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: prin Sucursala CREIR CF Iasi Piata Garii nr.1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700090, Romania, Punct(e) de contact: Julieta Aghion, Tel. +40 232273507, Email: [email protected], Fax: +40 232273507, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de intretinere si reparatii linii CF ? linia I, II 500 Ploiesti ? Vicsani; linia 507 Bacau ? Bicaz; linia I, II 511 Gura Humorului ? Ilva Mica: LOT 1-4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Liniile CF: 511, km 84+850 ? 85+900; 507, km 24+000 ? 35+600; 500, km 482+000 ? 491+400 si km 438+000 ? 439+500
Codul NUTS: RO21 - Nord-Est
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarideintretinere a infrastructurii feroviare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
532, 863.85RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 678 Denumirea: Consolidare linia I, II511 G.Humorului ? Ilva Mica, halta Valea Putnei, km. 84+850 ? 85+900
V.1) Data atribuirii contractului 22.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DARIA CONST S.R.L.
Adresa postala: STR 1 IUNIE, NR.7, Localitatea: Negresti-Oas, Cod postal: 445200, Romania, Tel. 0261853572, Email: [email protected], Fax: 0261853572
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 231735.06 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 214799.85 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 694 Denumirea: Consolidare linia 507 Bacau ? Bicaz, interval Buhusi ? Podoleni, km. 24+000 ? 35+600
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DARIA CONST S.R.L.
Adresa postala: STR 1 IUNIE, NR.7, Localitatea: Negresti-Oas, Cod postal: 445200, Romania, Tel. 0261853572, Email: [email protected], Fax: 0261853572
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 267694.11 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 244165.39 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 693 Denumirea: Consolidare linia I, II 500 Ploie?ti ? Vic?ani, interval Vere?ti ? Suceava, km. 438+000 ? 439+500
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DARIA CONST S.R.L.
Adresa postala: STR 1 IUNIE, NR.7, Localitatea: Negresti-Oas, Cod postal: 445200, Romania, Tel. 0261853572, Email: [email protected], Fax: 0261853572
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 80640.98 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 73898.61 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Lotul 2-Consolidare linia I 500 Ploiesti ? Vicsani, interval Dornesti ? Vicsani, km. 482+000 ? 491+400 a fost anulat in conformitate cu art. 209.alin 1, litb) din OUG nr.36/2006.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Iasi-Sectia Comercial
Adresa postala: Str. Anastasie Panu nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel. +40 232260600, Fax: +40 232213999
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al CREIRIasi
Adresa postala: Str. Piata Garii nr.1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700090, Romania, Tel. +40 232215600
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2013 14:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer