Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de marire a capacitatii peluzelor Stadionului UTA ? modificari si completari


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
26.397.802 RON

Castigatorul Licitatiei: TEHNODOMUS S.A.
Anunt de atribuire numarul 145174/20.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142978
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ARAD
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI NR. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN HATEGAN, Tel. +40 257281850-289, In atentia: Ioan Ignat, Email: [email protected], Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de marire a capacitatii peluzelor Stadionului UTA ? modificari si completari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Arad ? Calea Aurel Vlaicu nr. 36 ? Stadionul UTA
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru a satisface cerintele normativelor FIFA, in vigoare, necesare integrarii stadionului UTA in circuitul european, este necesara realizarea unei structuri independente care va acoperi cele patru pachete de gradene care vor delimita functional cele patru zone majore ale stadionului: tribuna oficiala, tribuna 2, peluza nord, peluza sud. Tribuna oficiala va contine toate spatiile necesare buneifunctionari a stadionului si va avea un numar de 2798 locuri(S utila=1438 mp). Tribuna 2 va avea un numar de 3982 locuri (S utila= 385 mp). Peluza nord va contine grupuri sanitare si spatii anexe cu rol tehnic sau nealocate functional si va avea un numar de 2902 locuri ( Sutila= 215, 40 mp). Peluza sud este structurata la nivelul parterului in doua zone distincte, una publica pentru crearea de grupuri sanitare si spatii anexe si o zona privata cuprinzand spatii de cazare. Peluza sud are si2 etaje din care: etajul 1 care va contine 23 unitati de cazare si etajul 2 va fi alocat unor terase cu belvedere. Peluza sud va avea un numar de 2902 locuri (S utila= 510, 49 mp). In vederea realizarii obiectivului propus sunt necesare: - lucrari pregatitoare cum sunt cele de demolare a unor cladiri, de dezafectare a unor instalatii precum si de degajare si igienizarea terenului- lucrari de constructii a peluzelor, a tribunelor si a acoperisului spatial- lucrari exterioare in incinta si an afara incintei stadionului UTA(trotuare, platforme pietonale, alei carosabile si altele)- realizarea ultilitatilor in incinta si in afara incintei stadionului UTA.- servicii de proiectare specializata care constau in modificarea si completarea proiectului tehnic cu partea de structura a acoperisului general, a gradenelor si a corpului P+2, conform caietului de sarcini pentru tema de proiectare.- studiu geotehnicIn cadrul constructiilor de peluze si tribune sunt necesare atat lucrari de arhitectura, de rezistenta, de instalatii electrice sanitare, HVAC si termice cat si dotarea acestora cu scaune. Terenul de fotbal va fi dotat cu garduri modulate de protectie. Stadionul va fi dotat si cu tabela de marcaj, sigla luminoasa si altele.Valoarea estimata a contractului este de 29.967.591, 20 de lei (lucrari-suma de 29.615.591, 20 lei si servicii de proiectare -suma de 352.000 lei). Procentul de 7% din valoarea estimata a contractului reprezinta valoarea estimata acheltuielilor diverse si neprevazute respectiv suma de 2.097.731, 38 lei( 7% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute). Valoarea estimata totala a contractului este de 32.065.322, 58 lei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212224-2 - Lucrari de constructii de stadioane (Rev.2)
79930000-2-Servicii de proiectare specializata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
26, 397, 802.54RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
59
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S103-175286din30.05.2013
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S146-252940din30.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 80067 Denumirea: Lucrari de marire a capacitatii peluzelor Stadionului UTA ? modificari si completari
V.1) Data atribuirii contractului 18.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNODOMUS S.A.
Adresa postala: Str.Petru Rares Nr.28, Localitatea: Arad, Cod postal: 310206, Romania, Tel. +40 257276775, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 257276445, Adresa internet (URL): www.tehnodomus.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 32065322.58 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26397802.54 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 189000.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
servicii de proiectare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL ARAD SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: B-dul Vasile Milea nr. 2-4, Localitatea: ARAD, Cod postal: 310131, Romania, Fax: +40 257251700
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel. +40 257281850-134, Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2013 12:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer