Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de mentenanta, modernizare si extindere retele voce-date in toate locatiile apartinand CEZ ROMANIA GROUP


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
426.239 RON

Castigatorul Licitatiei: 3 I AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 148314/11.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144220
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Punct(e) de contact: ADINA MONAFU, Tel. +40 372523243, Email: [email protected], Fax: +40 372523810, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de mentenanta, modernizare si extindere retele voce-date in toate locatiile apartinand CEZ ROMANIA GROUP
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Toate locatiile partinand CEZ ROMANIA GROUP
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de cablare structurata, respectiv intretinerea prin extinderi si reconfigurari a celor existente la retelele de voce-date din toate locatiile apartinand CEZ ROMANIA GROUP din tara sau, la cererea beneficiarului, in orice alta locatie.Valoarea estimata a acordului cadru este de 450.000 lei fara TVA din care: a) lucrari de modernizare si extindere retele voce-date-240.600 lei fara TVAb) reparatii(interventii )la cerere-108.000 lei fara TVAc) servicii de mentenanta a echipamentelor din componenta solutiei de comunicatii ICT-101.400 lei fara TVAd) cheltuieli diverse si neprevazute-0 lei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45314320-0 - Instalare de cabluri de retele informatice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
426, 238.7RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 27008 Denumirea: "Lucrari de mentenanta, modernizare si extindere retele voce-date in toate locatiile apartinand CE
V.1) Data atribuirii contractului 11.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
3 I AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII S.R.L.
Adresa postala: STR. STEFAN CEL MARE, NR. 13, SC. A, AP. 3, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200130, Romania, Tel. 0251411410, Email: [email protected], Fax: 0251411429, Adresa internet (URL): http: //www.3iat.digitalsystems.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 426238.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
La data, ora si locul de depunere a candidaturilor, prevazute in anuntul de participare, se vor depune numai documentele de calificare (precizate la cap. III.2.1 lit. a si b, III.2.2, III.2.3 lit a si b) insotite de documentele de prezentare (cap. IV.4.3: pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6), urmand ca ofertele tehnico-financiare sa fie depuse, numai de candidatii calificati, dupa primirea invitatiei de participare la negociere. In conformitate cu art. 116 si 117 din OUG nr. 34/2006 numar de operatori economici preconizat: 3. Numarul de operatori economici preconizat nu este limitativ. Autoritatea contractanta nu doreste limitarea participantilor. Toti candidatii calificati vor fi invitati la negocieri. Negocierile se vor desfasura in runde succesive cu fiecare participant in parte pana cand oferta preliminara nu mai poate fi imbunatatita. Daca se constata ca dupa derularea rundelor de negociere, ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta solicita acestora reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale. Va fi declarat castigator ofertantul care are pretul cel mai scazut.Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 180 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor.Durata garantiei acordata pentrulucrare va fi de minim 36 luni
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj-sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: str. Brestei nr 12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251419851, Email: [email protected]
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str. Calea Severinului nr.25, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200769, Romania, Tel. +40 0372523243, Email: [email protected], Fax: +40 0372523243
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2014 10:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer