Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de modernizare drumuri comunale si strazi, extindere retele publice de apa potabila si canalizare in localitatea Mediesu Aurit, modernizare si dotare camine culturale din Mediesu Aurit, Potau si Babasesti, comuna Mediesu Aurit, jud. Satu Mare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.128.418 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TARR CONST SRL
Anunt de atribuire numarul 93709/26.08.2010
Informatii anunt de participare asociat 90179
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ComunaMediesu-Aurit (Consiliul Local al comunei Mediesu-Aurit)
Adresa postala:  str.Principala nr.157, Localitatea:  Mediesu Aurit, Cod postal:  447185, Romania, Punct(e) de contact:  Szabolcs Olah, Tel. 0261842080, Email:  [email protected], Fax:  0261842530, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de modernizare drumuri comunale si strazi, extindere retele publice de apa potabila si canalizare in localitatea Mediesu Aurit, modernizare si dotare camine culturale din Mediesu Aurit, Potau si Babasesti, comuna Mediesu Aurit, jud. Satu Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Mediesu Aurit, jud. Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de modernizare drumuri comunale si strazi, extindere retele publice de apa potabila si canalizare in localitatea Mediesu Aurit, modernizare si dotare camine culturale din Mediesu Aurit, Potau si Babasesti, comuna Mediesu Aurit, jud. Satu Mare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 128, 418RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
45%
Descriere:
2.
Tehnic 1
5%
Descriere:
3.
Tehnic 2
25%
Descriere:
4.
Tehnic 3
15%
Descriere:
5.
Tehnic 4
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3344 Denumirea: ACORD CONTRACTUAL
V.1) Data atribuirii contractului 7/20/2010
V.2) Numarul de oferte primite 13
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TARRCONST SRL
Adresa postala:  STR. VICTORIEI, NR. 132, JUD. SATU MARE, Localitatea:  LIVADA, Cod postal:  447180, Romania, Tel. 0261840180, Fax:  0261840180
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9191315.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9128418.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin programul FEADR, Masura 322 ? ?Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL ORADEA
Adresa postala:  STR. PARCUL TRAIAN NR.10, Localitatea:  ORADEA, Cod postal:  410033, Romania, Tel. 0259426883, Fax:  0259426884
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Satu Mare ? Sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala:  Str. Mihai Viteazu, nr. 8, Localitatea:  Satu Mare, Cod postal:  440037, Romania, Tel. 0261-716375, Fax:  0261-713760
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul de achizitii publice din cadrul Primariei Comunei Mediesu Aurit
Adresa postala:  Mediesu Aurit, nr. 124, Localitatea:  Mediesu Aurit, Cod postal:  447185, Romania, Tel. 0261-842080, Email:  [email protected], Fax:  0261-842530
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2010 09:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer