Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de modernizare posturi de transformare - elaborare PTh+CS si executie lucrare Modernizare PTCZ 33 Roman, jud Neamt, Modernizare PTCZ 20 Tg Ocna, jud Bacau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
253.035 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 143164/27.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: IASI , Str. CIURCHI, NR.146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Loredana Temneanu, Tel. +40 232405634, In atentia: Loredana Temneanu, Email: [email protected], Fax: +40 0232405316, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de modernizare posturi de transformare - elaborare PTh+CS si executie lucrare Modernizare PTCZ 33 Roman, jud Neamt, Modernizare PTCZ 20 Tg Ocna, jud Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: amplasamentul lucrarii: Roman si Tg Ocna
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
elaborare a documentatiei tehnice, obtinere acorduri, avize, procurare echipamente si executialucrarii: lot 1.Modernizare PTCZ 33 Roman, jud Neamt si lot 2 Modernizare PTCZ 20 Tg Ocna, jud Bacau
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
253, 035RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4600004915/23.09.2013/7.10.2013 Denumirea: Lucrari de moderniz in posturi: Mod PTCZ 33 Roman si PTCZ 20 Tg Ocna
V.1) Data atribuirii contractului 07.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A.
Adresa postala: STR.MANTA ROSIE, NR.17, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700671, Romania, Tel. 0232257960, Email: [email protected], Fax: 0232271480, Adresa internet (URL): www.elcoiasi.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 265410.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 253035.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura aplicata: Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, art. 252, lit. c din OUG 34/2006 pentru 2 loturi de lucrari astfel- lot 1 Modernizare PTCZ 33 Roman = 60.020 lei fara TVA si lot 2 Modernizare PTCZ 20 Tg Ocna = 205.390 lei fara TVA, motivatiile fiind urmatoarele: Situatia de extrema urgenta, determinata de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante este detaliata in cele ce urmeaza: In PTCZ 33 Roman dispozitivele de actionare ale separatoarelor sunt defecte si nu pot fi reparate datorita lipsei pieselor de schimb si a unicitatii lor din punct de vedere constructiv. Mentinerea in exploatare a acestor echipamente este posibila in prezent numai prin legaturile pentru suntare realizate intre bornele separatoarelor la 3 (trei) din cele 4 celule. In acest moment nu se pot efectua manevre in PTCZ 33 Roman, fiind necesara inlocuirea celulelor existente cu celule modulare cu echipament de comutatie in SF 6, astfel incat consumatorii alimentati din acest post sa nu fie afectati .PTCZ 20 Tg Ocna este amplasat in incinta Minei de sare, langa banda transportoare. In aceasta zona, atmosfera este coroziva datorita concentratiei ridicate de sare, acest fapt conducand la defectarea echipamentului de comutatie.Se precizeaza totodata ca mentinerea in exploatare a celulelor din cele doua posturi in acest stadiu deteriorat, poate provoca in orice moment atat accidente umane, cat si pagube materiale insemnate in timpul manevrelor.In urma aplicarii punctajului conform documentatiei de atribuire, ofertantului Elco Iasi i-au fost atribuite ambele loturi de lucrari, cu valorile 48.000 lei pentru lot 1, respectiv 205035 lei pentru lot 2.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, nr. 25 bis, ,Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel. +40 232217808, Email: [email protected], Fax: +40 232217808
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic E.ON Moldova Distributie SA
Adresa postala: str Ciurchi 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Email: [email protected], Fax: +40 365403769
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.12.2013 14:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer