Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de modernizare retea stradala la nivelul Municipiului TG. Mures ?transa II, cuprinse in Planul Integrat de Dezvoltare urbana a Municipiului Tg. Mures, finanantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 ? ?Sprijinirea dezvol


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
27.781.082 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GEIGER TRANSILVANIA SRL, (lider al asocierii dintre SC GEIGER TRANSILVANIA SRL, SC ASTOR COM SRL, SC ASPHAROM SRL, SC ASPHADRUM SRL, SC LASPROM SRL, SC CITADIN PREST SA, SC KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL),
Anunt de atribuire numarul 138472/23.01.2013
Informatii anunt de participare asociat 133131
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: NICOLETA ALINA DAMIAN, Tel. +40 0265268330, Email: [email protected], Fax: +04 0365801856, Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de modernizare retea stradala la nivelul Municipiului TG. Mures ?transa II, cuprinse in Planul Integrat de Dezvoltare urbana a Municipiului Tg. Mures, finanantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 ? ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere?, Domeniul major de interventie 1.1.?Planuri integrate de dezvoltare, sub-domeniul?Poli de dezvoltare urbana
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Targu Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de modernizare retea stradala la nivelul Municipiului TG. Mures ?transa II, cuprinse in Planul Integrat de Dezvoltare urbana a Municipiului Tg. Mures, finanantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 ? ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere?, Domeniul major de interventie 1.1.?Planuri integrate de dezvoltare, sub-domeniul?Poli de dezvoltare urbana
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45223100-7-Ansamblu de structuri metalice (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
27, 781, 082.22RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S166-275462din30.08.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11 Denumirea: lucrari de modernizare a unuinumar de 32 de strazi din Municipiul Targu-Mures si a retelei de alim
V.1) Data atribuirii contractului 18.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GEIGER TRANSILVANIA SRL, (lider al asocierii dintre SC GEIGER TRANSILVANIA SRL, SC ASTOR COM SRL, SC ASPHAROM SRL, SC ASPHADRUM SRL, SC LASPROM SRL, SC CITADIN PREST SA, SC KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL),
Adresa postala: jud.Mures, Comuna Cristesti, str.Geiger, nr.1/E, Localitatea: Cristesti, Cod postal: 547185, Romania, Tel. 0265-306420, Fax: 0265-306420
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 28578686.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27781082.22 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere , Domeniul major de interventie 1.1 ?Planuri integrate de dezvoltare , sub-domeniul Poli de dezvoltare urbana
VI.2) Alte informatii
Ofertantii vor depune proiect de contract semnat si stampilat. Se permite depunerea de amendamente.-In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim/total oferta, respectiv exista mai multi ofertanti clasati pe primul loc si avand preturi egala/total oferta , atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut/total oferta.- Durata contractului de lucrari: pana la finalizarea contractului de finantare, respectiv 06.01.2015- Termenul de realizare a lucrarilor: pana la data de 06.10.2014-Termenul de garantie al lucrarilor :36 de luni de la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.-Plata se va efectua in termen de 180 de zile de la data emiterii facturilor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Tel. +40 265268330, Fax: +40 265260813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2013 12:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer