Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de proiectare - executie pentru obiectivul: ?Proiect integrat privind alimentarea cu apa potabila, sistem de canalizare si statie epurare ape uzate, reabilitare caminul cultural cu centrul muzeistic si construire centru after ? school, comuna Gher


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.765.137 RON

Castigatorul Licitatiei: Asociatia SC ENERGOTERM SRL - SC TEHNOUTILAJ SA - SC TERMOPLUS SRL - SC PROEDIL SRL
Anunt de atribuire numarul 92575/30.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 92117
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA GHERAESTI (Primaria Comunei Gheraesti)
Adresa postala:  str. VASILE ALECSANDRI, nr. 56, Localitatea:  Gheraesti, Cod postal:  617205, Romania, Punct(e) de contact:  FABIAN TAMASANU, Tel. 0233746051, Email:  [email protected], Fax:  0233746450, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de proiectare - executie pentru obiectivul: ?Proiect integrat privind alimentarea cu apa potabila, sistem de canalizare si statie epurare ape uzate, reabilitare caminul cultural cu centrul muzeistic si construire centru after ? school, comuna Gheraesti, judetul Neamt?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Gheraesti, judetul Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de proiectare si executie pentru: - lotul I ? Alimentare cu apa, retele de canalizare menajera si statie de epurare, comuna Gheraesti, judetul Neamt;
- lotul II ? Reparatii camin cultural, amenajare muzeul satului si construire centru after - school, comuna Gheraesti, judetul Neamt.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45215221-2-Lucrari de constructii de centre de asistenta de zi (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 765, 136.36RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere:
2.
Durata de executie a lucrarilor
25%
Descriere:
3.
Durata de executie a proiectarii
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 87 Denumirea: contract de proiectare si executie
V.1) Data atribuirii contractului 3/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia SC ENERGOTERM SRL - SC TEHNOUTILAJ SA - SC TERMOPLUS SRL - SC PROEDIL SRL
Adresa postala:  Judetul Neamt, municipiul Piatra Neamt, str. Muncii, nr.2, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610168, Romania, Tel. 0233.211158, Fax:  0233.211.157
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8861051.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7765136.36 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
1, 2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul FEADR, Masura 322 ? ?Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea mostenirii rurale?
VI.2) Alte informatii
Cod CPV 45212313-3 - Lucrari de constructii de muzee.Cod CPV 71322200-3 - Servicii de proiectare a conductelor.Durata contractului de achizitie publica este de maxim 15 luni.Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca? ? Formularul nr. 7.Adresa locului de depunere a ofertelor - Bursa Romana de Marfuri Terminal Piatra Neamt, B-dul Decebal, nr. 35, Bl. I4, parter, Piatra Neamt, jud. Neamt.Informatiile solictate la III.2.2 proiectare trebuie sa fie insotite de copii dupa contractele de prestare servicii, procesele verbale de predare ? primire si care sa contina beneficiarii, valorile, perioada si modul de indeplinire a obligatiilor.Informatiile solictate la III.2.2 proiectare trebuie sa fie insotite de copii dupa contractele de lucrari din care sa rezulte partile contractante, obiectul, durata si pretul contractelor, procese verbale de receptie la terminarea lucrarii si recomandari care sa certifice buna executie a lucrarilor.Informatiile solicitate la III.2.3 - Pentru personalul tehnic se vor prezenta CV-urile, copiile dupa carnetele de munca si/sau contractele individuale de munca, contractele de colaborare (copie) in cazul in care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului - din care sa reiasa ca durata contractului nu poate fi mai mica decat durata de executie a contractului de lucrari, precum si un angajament din partea acestora ca pe durata de executie a lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri de atribuire, isi vor desfasura activitatea numai pentru realizarea acestor lucrari ? completarea Formularului nr. 2 ?Declaratie de disponibilitate?. Pentru responsabilii tehnici cu executia se vor prezenta si certificatele de atestare (copie).Daca operatorul nu detine certificatul de mediu, certificatul de calitate, atunci se accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de ofertant, daca prin aceste probe sau dovezi se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii si protectiei mediului.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala:  Str. Cuza Voda, Nr. 1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Tel. 0234/513.296, Fax:  0234/514.275
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Gheraesti
Adresa postala:  Localitatea Gheraesti, comuna Gheraesti, judetul Neamt, Localitatea:  Gheraesti, Cod postal:  617205, Romania, Tel. 0233/746.450, Fax:  0233/746.450
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2010 12:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer