Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de protectie a drumurilor judetene pe timp de iarna, combaterea lunecusului si a inzapezirii in sezonul de iarna 2008-2009


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.689.076 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea formata din SC Selina SRL si SC Drumuri Bihor SA si SC Trameco SA Oradea
Anunt de atribuire numarul 62127/28.01.2010
Informatii anunt de participare asociat 77191
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL BIHOR
Adresa postala: str. Parcul Traian nr.5, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Punct(e) de contact: CHESELI FILIP, Tel.0259 417950, Email: [email protected], Fax: 0259 417950, Adresa internet (URL): www.cjbihor.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de protectie a drumurilor judetene pe timp de iarna, combaterea lunecusului si a inzapezirii in sezonul de iarna 2008-2009
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Reteaua de drumuri judetene aflate in administrarea Consiliului Judetean Bihor
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de interventie pe reteaua de drumuri judetene pentru asigurarea desfasurarii traficului rutier in conditii de siguranta pe perioada sezonului de iarna 2008-2009.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 689, 075.63RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
1.Pretul ofertei
80%
Descriere: Pretul oferetei detaliat pe tipul de activitate
2.
2.Baze de deszapezire sipuncte de interventie
10%
Descriere: Numar Baze de deszapezire si puncte de interventie
3.
3.Programul propriu de interventie
10%
Descriere: Program detaliat de interventie
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10374/2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15924 Denumirea: Acord contractual Lucrari de protectie a drumurilor judetene pe timp de iarna 2008- 2009
V.1) Data atribuirii contractului 11/21/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea formata din SC Selina SRL si SC Drumuri Bihor SA si SC Trameco SA Oradea
Adresa postala: Soseaua Borsului nr. 14/A, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410605, Romania, Tel.0259411802
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2689075.63 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2689075.63 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bihor
Adresa postala: Parcul traian nr. 10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0259414896, Email: [email protected]
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul achizitii publice Consiliul Judetean Bihor,
Adresa postala: Parcul Traian, nr. 5, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0259 441317, Email: [email protected], Fax: 0259 441317, Adresa internet (URL): www.cjbihor.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2010 13:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer