Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reabiliatre stradala in Municipiul Slatina, judetul Olt


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
104.839.000 RON

Castigatorul Licitatiei: DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 134592/03.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135188
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Administrarea Strazilor si Iluminatului Public
Adresa postala: Str. Basarabilor nr. 35 A Slatinajudetul Olt, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230109, Romania, Punct(e) de contact: Constanta Duta, Tel. +40 249422788, Email: [email protected], Fax: +40 249422788, Adresa internet (URL): http: //www.primariaslatina.ro/sesizari.php, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie Publica Locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reabiliatre stradala in Municipiul Slatina, judetul Olt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Slatina
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul specific al proiectului consta in reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, aferenta zonei zona Se vor reabilita drumurile de acces, In acest sens se vor desfasura urmatoarele activitati: - reabilitarea si/sau modernizarea carosabilului, - reabilitare si/sau modernizarea trotuarelor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45233000-9-Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45233142-6-Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
45233161-5-Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
104, 839, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S69-113959din07.04.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3 Denumirea: Proiectare si executie lucrari de construire, de modernizare, reabilitare si reparatii de drumuri in
V.1) Data atribuirii contractului 15.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.
Adresa postala: STR. CHICIUREI 35-49, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031872, Romania, Tel. +40 0213464108, Email: [email protected], Fax: +40 0213464109, Adresa internet (URL): www.deltaacm.ro
TEL DRUM S.A.
Adresa postala: Str.Libertatii nr.458 bis, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140102, Romania, Tel. 0247316976, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0247316977
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 104839000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 104839000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Juridic
Adresa postala: Str.Basarabilor 35A, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230109, Romania, Tel. +40 349/802901, Email: [email protected], Fax: +40 249/422788
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.04.2013 11:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer