Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari de reabilitare - recompartimentare corpul C (Spatii de invatamant), Universitatea Maritima din Constanta: Confectionat si montat tamplarie din PVC si aluminiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.078 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. HI-TECH GLASS S.R.L
Anunt de atribuire numarul 22636/25.01.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA
Adresa postala: str. Mircea cel Batran nr. 104, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900663, Romania, Punct(e) de contact: Cristalina STOIAN, Tel.0241/664740, In atentia: Elena GHITA, Email: [email protected], Fax: 0241/617260
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari de reabilitare - recompartimentare corpul C (Spatii de invatamant), Universitatea Maritimadin Constanta: Confectionat si montat tamplarie din PVC si aluminiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Corpul C - Spatii de invatamant al Universitatii Maritimedin Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare de constructii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 078RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4463 Denumirea: Lucrari suplimentare de reabilitare - recompartimentare corpul C (Spatii de invatamant)
V.1) Data atribuirii contractului 12/10/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. HI-TECH GLASS S.R.L
Adresa postala: str. Dobrila Eugeniu nr. 4, bl.R1, sc.B, et.1, ap.38, Localitatea: Constanta, Cod postal: -, Romania, Tel.0241/611.848, Fax: 0241/611.848
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10078.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea Maritimadin Constanta - Compartiment Achizitii Publice
Adresa postala: str. Mircea cel Batran, nr. 104, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900663, Romania, Tel.0241/664.740 (int. 156), Email: [email protected], Fax: 0241/617.260
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.01.2008 15:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer